Suomen Akatemian hallintovirastossa on haettavana johtajan tehtävä strategisen tutkimuksen vastuualueelle

25.6.2019

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). STN rahoittaa tarvelähtöistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin ja joka mm. palvelee elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä.

Johtaja työskentelee strategisen tutkimuksen vastuualueen johtajana ja hän vastaa STN:n asioiden valmistelusta, esittelystä, toimeenpanosta ja seurannasta.  Johtaja vastaa vastuualueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, vastuualueen toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä sekä vastuualueelle osoitettujen varojen käytöstä ja seurannasta, kansainvälisestä toiminnasta, henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä sekä tiedottamisesta yhteistyössä viestinnän vastuualueen kanssa. Vastuualueen johtaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä Akatemian johdon ja eri vastuualueiden kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa tai tohtorin oppiarvoon oikeuttavia opinnäytteitä, hyvää tehtäväalueen tuntemusta, johtamiskokemusta, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvää yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa. Eduksi katsotaan kotimaisen ja kansainvälisen tiede- ja tutkimussektorin, tiedepolitiikan, tutkimusrahoituksen ja sen käytänteiden hyvä tuntemus, valtiotalouden toiminnan tuntemus, kokemus isojen kokonaisuuksien tai verkostojen toiminnasta ja kehittämisestä, kehittämisote ja kyky muutosten johtamiseen, hyvä englannin kielen ja valtion virkamiehiltä vaadittava kotimaisten kielten taito, erinomainen viestintä- ja vuorovaikutustaito. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus eri sektoreilta ja monialaisesta työskentelystä.

Valittava henkilö määrätään johtajan tehtävään 30.6.2023 saakka alkaen 1.10.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Samalla henkilö nimitetään toistaiseksi johtavan tiedeasiantuntijaan virkaan Akatemiassa. Palvelussuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vastuualueen johtajan tehtävässä kokonaispalkkaus on noin 6000 e/kk. Palkkaus määritellään tarkemmin virkaan nimitettäessä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumisen perustuvan palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 29-176-2019). Hakemukset voi myös toimittaa Akatemian kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy 21.8.2019 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

  • ylijohtaja Riitta Maijala, puh. 029 533 5002 ja
  • pääjohtaja Heikki Mannila, puh. 029 533 5001.

Riitta Maijala paikalla 5.7.2019 saakka ja 6.8.2019 lukien ja Heikki Mannila 5.8.2019 lukien.

Viimeksi muokattu 25.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »