SV EN

Menestyksekästä yhteiseurooppalaista tutkimusta uskonnon vaikutuksesta yhteiskunnassa

(12.06.12)

ERA-NET-hankkeen New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) tavoitteena on kehittää rahoitusyhteistyötä yhteiskuntatieteitä rahoittavien tiedeorganisaatioiden välillä. Vuosina 2007-2010 NORFACE toteutti kahdentoista kansallisen rahoittajan yhteistyönä tutkimusohjelman Re-emergence of Religion as a Social Force in Europe? (Relemerge), jota Suomen Akatemia koordinoi. Ohjelman aiheena oli uskonnon vaikutuksen kasvu Euroopassa. Ohjelmalla haluttiin luoda maiden rajat ylittävää aitoa tutkijayhteistyötä ja koordinaatiota ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden välille. Norjan tutkimusneuvoston juuri julkaiseman arviointiraportin mukaan tavoitteessa onnistuttiin erittäin hyvin.

Kaikki jäsenmaat hyötyivät osallistumisesta

Relemerge-ohjelman kaksivaiheiseen hakuun osallistui vuonna 2006 reilut 60 hakemusta, joista 26 eteni toiselle kierrokselle. Hakemuksista päätettiin rahoittaa kymmenen parasta hanketta. Näiden lisäksi rahoitettiin kahta osaamisen kehittämisen tukihanketta, jotka hyödyttivät kaikkien hankkeiden jäseniä. Rahoitettujen hankkeiden joukossa oli mukana tutkijoita kymmenestä eri NORFACE-maasta. Ohjelman kokonaisrahoitus, yhteensä 5,4 miljoonaa euroa, kerättiin partneriorganisaatioilta common pot -periaatteella.

”Common potin idea on, että jokainen partneri sitoutuu osallistumaan tietyllä väestöön ja bruttokansantuotteeseen suhteutetulla summalla ohjelman rahoittamiseen jo ennen kuin rahoitettavat hakemukset valitaan. Tämä takaa tieteellisesti parhaimmat arviot saaneiden hankkeiden rahoittamisen. Näin ollen on mahdollista, että partnerimaan koko common pot -rahoitusosuus ei palaakaan oman maan tutkijoille, vaan partneri päätyy rahoittamaan joidenkin muiden kuin kotimaansa tutkijoiden muodostamaa konsortiota - kuten Relemerge-ohjelmassa kävi mm. Viron ja Islannin kohdalla”, kertoo ohjelman koordinaattorina toiminut Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Satu Huuha-Cissokho.

”Toisaalta kaikki rahoittajajäsenmaat pääsivät hyötymään ohjelman tieteellisestä koordinaatiosta, joten kukin maa sai vastinetta omalle rahoitusosuudelleen. Yhteinen rahoitus sitoutti kaikki osapuolet vahvasti mukaan.”

Arviointiraportin keskeiset huomiot

Tutkimusohjelman onnistumista arvioineen paneelin mukaan Relemerge-ohjelma onnistui houkuttelemaan mukaan tieteellisesti loistavia projekteja. Tätä helpotti haun laaja teema ja se, että tutkijoita pyydettiin luomaan omat tutkimuskysymyksensä. Paneeli kuitenkin toteaa, että lyhyt hakuaika saattoi rajata haun ulkopuolelle joitakin erinomaisia hakijoita. Sen vuoksi arviointipaneeli suosittaakin vahvasti hakuajan pidentämistä, jotta hakutieto tavoittaisi mahdollisimman monet ja että parhaat tutkijat voisivat osallistua hakuun. Lisäksi arviointipaneeli suosittelee, että tulevien ohjelmien osaamisen kehittämisen tukihankkeissa keskityttäisiin ohjelman kannalta keskeisiin asioihin.

Arviointipaneelin mukaan NORFACE-yhteistyö kannusti tutkijoita tekemään erinomaista tieteellistä tutkimusta, kehitti eurooppalaista tutkimusyhteisöä ja selvitti eurooppalaisen julkisen politiikan kannalta tärkeitä teemoja. Se osoittautui kansallista ohjelmaa joustavammaksi tavaksi rahoittaa kansainvälistä yhteistyötä ja paljon tehokkaammaksi keinoksi tuottaa kansainvälistä näkyvyyttä.

 

Tulevia ohjelmia silmällä pitäen paneeli kiinnitti huomiota tutkimusohjelman organisoimisen ja koordinoinnin dokumentoinnin ja raportoinnin tärkeyteen. Relemerge oli pilottihanke, josta tieteen rahoittajat haluavat oppia omaa toimintaansa varten.

Hanke tuotti arvokasta oppia

Suomen Akatemia toimi Relemerge-ohjelman koordinoijana ja päävastuullisena tahona. Akatemia valmisteli huolellisesti itse haun sekä hakemusten arvioinnin. Akatemian vastuulla oli myös common potista huolehtiminen ja tutkimusrahoitusliikenteen hoitaminen. Lisäksi tutkijat raportoivat suoraan Akatemialle. Vaikka kaikki tämä edellytti Akatemialta paljon työtä, se helpotti tutkijoiden elämää, sillä näin heillä oli ohjelman kaikissa vaiheissa vain yksi kontaktitaho.

”Koska tällaiselle kansainväliselle haulle ei ollut olemassa valmista mallia, oli läheinen yhteistyö ja suunnittelu muiden maiden kanssa hyvin tärkeää. Päädyimme noudattamaan pitkälti Akatemiassa hyviksi havaittuja hakukäytäntöjä ja rahoitussääntöjä, toki tietyt NORFACE-rahoituksen omat reunaehdot huomioiden. Virkamiestasolla teimme kuitenkin ahkerasti töitä myös uusien toimintatapojen luomiseksi. Tästä kaikesta syntyi varsin toimiva kokonaisuus”, huomauttaa Huuha-Cissokho.

Akatemian kokemukset Relemerge-ohjelmasta olivat kaiken kaikkiaan erittäin myönteisiä. Ohjelman kaksivaiheinen haku toimi hyvin. Akatemia oppi koko prosessista paljon ja pystyy kokemustensa perusteella kehittämään toimintatapojaan.

Common pot -rahoitusmalli taas koettiin Huuha-Cissokhon mukaan niin onnistuneeksi, että sitä on pystytty jatkamaan myöhemminkin. ”Jäsenmaat saatiin helpommin rahoittamaan NORFACEn keväällä 2008 avaamaa siirtolaisuuden tutkimukseen liittyvää Migration in Europe - Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics -hakua, kun taustalla oli jo tällainen yksi menestyksekäs yhteisrahoitusohjelma.”

Lisätietoja:

Teksti: Terhi Loukiainen
 

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »