EN

Science Europe vetoaa EU-johtajiin: turvatkaa Euroopan tulevaisuus riittävällä tutkimus- ja innovaatiorahoituksella

(15.11.12)

EU:n huippukokouksessa 22.–23. marraskuuta päätetään EU:n budjetista seuraavalle seitsenvuotiskaudelle. Kokouksen edellä Science Europe on laatinut kannanoton riittävän rahoituksen turvaamisesta eurooppalaiselle tutkimukselle ja innovaatiotoiminnalle.

Horisontti 2020, eli seuraava EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, kokoaa yhteen kaikki tutkimusta ja innovaatioita tukevat EU-instrumentit. Uuden puiteohjelman laajuutta on edelleen kasvatettu ja siksi myös asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavan rahoituksen tarve on kasvanut.

Science Europe toteaa kannanotossaan kaikkien 50 jäsenorganisaationsa puolesta, että Horisontti 2020 on korvaamaton väline, jolla edistää yhteistyötä parhaiden tutkijoiden kesken sekä Euroopan sisällä että muualla maailmassa ja jolla tukea huippuinnovaatioita ja tieteellisiä läpimurtoja sekä vastata ihmiskunnan suuriin haasteisiin.

Kannanotossa kiinnitetään huomiota myös siihen, että riittävä julkinen tutkimus- ja innovaatiorahoitus on piristysruiske Euroopan taloudelle: valtioilla, jotka ovat aikaisemmin kasvattaneet julkisen rahoituksen osuuttaan, on paremmat valmiudet selviytyä nykyisestä tiukasta ja epävarmasta taloustilanteesta. Riittävä julkinen tutkimusrahoitus auttaa Eurooppaa keräämään puskuria tulevia kriisejä varten. Vastaavasti EU-tutkimusvarojen leikkaaminen tässä tilanteessa olisi ehdottomasti väärä signaali nyt, kun kansalliset tutkimusbudjetit ovat vaarassa joutua säästötoimien kohteeksi.

”EU-komission ehdottama 80 miljardin euron budjetti on tarkkaan harkittu”, kannanotossa sanotaan. ”Se on minimisumma, jos halutaan saavuttaa puiteohjelmalle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet: rahoittaa sekä tutkimusta että innovaatioita, lisätä panostusta tulevaisuuteen ja luoda edellytyksiä Euroopan kasvulle ja kilpailukyvylle. Pelissä on koko Euroopan tulevaisuus.”

Science Europe on eurooppalaisten kansallisten tutkimuslaitosten ja -rahoittajien yhteisö. Sillä on 50 jäsenorganisaatiota 25 eri maasta, joiden budjetti on yhteensä n. 30 miljardia euroa vuodessa. Järjestö perustettiin lokakuussa 2011 tavoitteena ajaa jäsenorganisaatioiden yhteisiä etuja ja tarjota jäsenille yhteistyöfoorumi.

Järjestön kannanotto on luettavissa englanniksi osoitteessa www.scienceeurope.org/downloads.

Vetoomuksen EU:n tutkimusrahoituksen puolesta voi allekirjoittaa osoitteessa http://www.no-cuts-on-research.eu/

Lisätietoja:

  • Elena Torta
    viestintäpäällikkö
    Science Europe
    elena.torta(at)scienceeurope.org
    p. +32 (0)475 84 01 12
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »