EN

Lääkevastetulosten toistettavuus paranee menetelmien standardoinnilla

14.12.2016

Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin tutkijat ovat osoittaneet, että prekliiniseen lääkeherkkyyteen liittyvien tehoseulontatulosten toistettavuus laboratorioiden välillä on mahdollista saavuttaa, kunhan käytettävien laboratoriotestien ja laskennallisten menetelmien standardoimiseen kiinnitetään asianmukaista huomiota. Tutkimusta on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.

Vuonna 2013 Naturessa julkaistiin runsaasti huomiota herättänyt raportti, jossa vertailtiin Broad- ja Sanger-instituuttien samoista syöpäsolulinjoista tuottamia mittauksia. Raportin mukaan laboratorioiden väliset tulokset olivat geenien ilmenemisen suhteen samankaltaisia, kun taas lääkevastemittaukset olivat keskenään ristiriidassa. Tutkimuksessa korostettiin syövän farmakologian geneettiseen tutkimukseen ja prekliinisiin tutkimuksiin yleisemminkin liitettyjä toistettavuusongelmia sekä kyseenalaistettiin samalla koko funktionaalisiin testeihin perustuvan täsmäsyöpälääketieteen mielekkyys.

Näiden tulosten innoittamana ryhmä Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin tutkijoita päätti selvittää, onko tilanne todella näin ongelmallinen kaikkien lääkeherkkyysmääritysten osalta. He vertasivat Broad- ja Sanger-instituuttien julkaisemia tuloksia FIMMissä tehtyihin mittauksiin ja totesivat, että alkuperäisen raportin tulokset kahden vertailuaineiston osalta pitivät paikkansa. Sen sijaan FIMMin ja Broad-instituutin tuottamat lääkeainevasteet olivat varsin samansuuntaisia. Tutkijat päättelivät tulosten yhdenmukaisuuden johtuvan pitkälti käytettyjen laboratoriomääritysten ja laskennallisten menetelmien samankaltaisuudesta.

Nämä arvostetussa Nature-tiedelehdessä joulukuussa julkaistut tuoreet tulokset osoittavatkin, että useissa eri laboratorioissa tuotettujen lääkevastemittausten yhtäpitävyys on mahdollista saavuttaa. ”Vaikka olimme omien tutkimustemme yhteydessä havainneet FIMMissä tehtyjen lääkeherkkyystestien tulosten hyvän toistettavuuden, oli tärkeää osoittaa, että yhdenmukaisiin tuloksiin on mahdollista päästä myös laboratorioiden välillä”, toteaa tutkimusta johtanut professori Tero Aittokallio FIMMistä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että vertailukelpoisten menetelmien käyttäminen on täysin oleellista yhdenmukaisten tulosten saavuttamiseksi.

”Maailmanlaajuisten standardien kehittäminen tällekin tutkimusalalle sekä laboratorioanalyysien että laskennallisten menetelmien osalta tulee olemaan tärkeää”, jatkaa tutkimuksen analyyseista vastannut bioinformaatikko John Patrick Mpindi.

Tämä FIMMin suorittama vertaileva tutkimus antaa positiivisemman kuvan lääkevastetulosten toistettavuudesta kuin muutamat aiemmin julkaistut tutkimukset. Tulokset tukevatkin käsitystä farmakogenetiikan ja täsmälääketieteen potentiaalista, kunhan lääkeherkkyystestit pystytään ensin riittävän hyvin standardoimaan.

 

Alkuperäinen julkaisu:

John Patrick Mpindi, Bhagwan Yadav, Päivi Östling, Prson Gautam, Disha Malani, Astrid Murumägi, Akira Hirasawa, Sara Kangaspeska, Krister Wennerberg, Olli Kallioniemi and Tero Aittokallio. Consistency in drug response profiling. Nature, Brief Communications Arising, doi:10.1038/nature20171

Lähde: FIMM

FIMMn englanninkielinen tiedote

Viimeksi muokattu 14.12.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »