Mielen salat -kirja näkökulmia ihmismieleen

23.11.2016

Mielen salat -teos auttaa ymmärtämään ihmismieltä. Kirjassa Suomen Akatemian Ihmisen mieli -akatemiaohjelman tutkijat kirjoittavat eri näkökulmista ihmisen mielestä ja aivojen toiminnasta. Kirjassa tarkastellaan esimerkiksi aivojen ja mielen kypsymistä, ystävyyden mekaniikkaa sekä persoonallisuuden vaikutusta hyvinvointiin. Siinä myös osoitetaan, kuinka mieltä ymmärtämällä voidaan parantaa yhteiskuntaa ja yksilön mahdollisuuksia pärjätä osana sitä.

Mieli liitetään yleensä ajatteluun ja aivoihin. Koska ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa, sitä voidaan tarkastella myös kielen, kulttuurin ja filosofian kautta. Tutkimuksella edistetään niin muistihäiriöisten hoitoa, neurologisesti sairaiden kuntoutusta kuin opetuksen suunnitteluakin. Yksilötason lisäksi ajattelun ja mielen ymmärtäminen voi auttaa ilmastonmuutoksen kaltaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Luovuus, tunteet, mielikuvitus ja unet osoittavat, että mieli edustaa paljon muutakin kuin pelkästään ajattelun kaltaista tietoista ja järkiperäistä käyttäytymistä. Unien lisäksi tietoisuuden rajalla sijaitsevat erilaiset yliluonnolliset kokemukset. Uskontojen tapaan ne voivat olla sosiaalisesti ja kulttuurisesti merkityksellisiä ihmisten elämässä.

”Katsekontaktia käytetään hyväksi kaikenlaisessa vaikuttamisessa. Poliitikko katsoo kohti esittäessään vaalilupauksiaan äänestäjilleen, esimies kannustaessaan alaisiaan hyvään suoritukseen, lääkäri antaessaan hoito-ohjeita potilaalleen ja vanhempi pyytäessään lastaan tyhjentämään astianpesukoneen”, kirjoittaa psykologian professori Jari Hietanen.

”Uusien terveysteknologioiden, kuten virtualisoitujen palveluiden ja hoivarobottien käyttöönotto saattaa tulevaisuudessa vähentää merkittävästi inhimillistä kanssakäymistä ja koskettamista. Tulevaisuuden sosiaalipalveluja ja terveysteknologiaa suunniteltaessa onkin tärkeää pitää mielessä, että sosiaalisella kosketuksella saattaa olla merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia”, kertovat artikkelissaan apulaisprofessori Lauri Nummenmaa ja akateemikko Riitta Hari.

”Mahdollisuus sosiaaliseen nousuun ja mahdollisuus lapsuuden heikkojen olosuhteiden kompensoimiseen lisäävät terveyttä ja vähentävät keskeisten kansantautien kuten kakkostyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitaudin riskiä. Lapsen- ja vanhempien sosioemotionaalisella suhteella on osoitettu olevan pitkälle ulottuvat seuraukset”, kirjoittaa emerita professori Liisa Keltikangas-Järvinen.

Lisätietoa kirjasta (mm. sisällys ja muut kirjoittajat) Gaudeamuksen verkkosivuilta.

Kirjan on toimittanut FT Mikko Ylikangas, joka työskentelee ohjelmapäällikkönä Suomen Akatemiassa. Kirjan on kustantanut Gaudeamus. Kirjaa saa hyvin varustetuista kirjakaupoista tai Gaudeamuksen verkkokaupasta.

Lähde: Gaudeamuksen tiedote

Viimeksi muokattu 24.11.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »