EN

Usein kysyttyjä kysymyksiä Plan S -aloitteesta

1. Mikä on Plan S?

Euroopan komission  ja Science Europen julkaiseman niin kutsutun “Plan S” -aloitteen tavoite on, että 1.1.2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.

Päätavoitteita on kaksi: julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut julkaisut on saatava pois maksumuurien takaa kaikkien luettaviksi, ja avoimuus on toteutettava ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Akatemian hallitus keskusteli 20.9.2018 kokouksessaan Plan s:stä ja kannattaa sen tavoitteita.

Plan S on otettu hyvin positiivisesti vastaan ja esimerkiksi European University Association (EUA), League of European Research Universities (LERU) ja Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries (LIBER) ovat ilmoittaneet kannattavansa Plan S:n tavoitteita. Myös Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry vaatii siirtymistä avoimeen julkaisuun. 

2. Ketkä tukevat suunnitelman toteutumista?

Plan S:n toteuttamiseen ovat sitoutuneet Euroopan komission lisäksi myös Science Europe, 13 kansallista tutkimusrahoittajaa sekä kolme tutkimusta rahoittavaa kansainvälistä säätiötä. cOAlition S on edelleen avoin ottamaan vastaan uusia tavoitteisiin sitoutuvia rahoittajia ryhmäänsä mukaan. Suomen Akatemia osallistuu cOAlition S -toimintaan. Osallistujien sekä tukijoiden listat päivitetään osoitteessa: https://www.coalition-s.org/funders-and-supporters/ 

3. Miksi Akatemia haluaa olla mukana cOAlition S -aloitteen toiminnassa?

Akatemia edellyttää jo nyt rahoittamiltaan hankkeilta rahoittamamme tutkimuksen tuloksena syntyneiden julkaisujen avointa saatavuutta.

Julkaisujen avoimen saatavuuden toteutuminen edellyttää yhteistyötä ja toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Esimerkiksi lehtitilausmaksut, kustantajien ansaintalogiikat, käytännön toimet laadukkaan avoimen julkaisemisen edistämiseksi, kotimaisten julkaisusarjojen rahoituksen järjestäminen, ja rinnakkaistallentamisen kysymyksiä on pohdittava ennen kuin maksumuureista voidaan päästä eroon ja tutkimusjulkaisut ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden luettavissa.

Ratkaisujen kehittämisessä ja toteutuksessa Plan S ja cOAlition S muodostavat nyt uuden yhteistyömuodon. Monet toimijat ovat jo vieneet avoimen julkaisemisen toteuttamista eteenpäin, mutta rahoittajien yhteistyö voi yhdessä tieteen eri toimijoiden työn kanssa luoda ratkaisuja, jotka ovat niin tutkimuksen laadun kuin avoimuudenkin kannalta järkeviä ja toteuttamiskelpoisia.

Siksi myös Akatemia haluaa olla aktiivisesti mukana cOAlition toiminnassa ja edistää Plan S tavoitteita. 

4. Miten Plan S -aloitetta tullaan käytännössä toteuttamaan?

Plan S on aloite, jonka toteuttaminen edellyttää paljon keskusteluja, valmistelua ja toimia niin kansallisesti kuin eurooppalaisella tasollakin.

Alkuperäinen Plan S -suunnitelma julkaistiin 4.9.2018, ks. https://www.coalition-s.org/why-plan-s/

Eurooppalainen tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävä tutkimusrahoittajien cOalition S perusti sen jälkeen työryhmän valmistelemaan Plan S:n periaatteiden kehittämistä ja käyttöönottoa. 26.11. ryhmä julkaisi työryhmän tulokset sekä avasi kaikille avoimen lausuntokierroksen koskien Plan S:n toteutumissuunnitelmaa. Kysely on avoinna 1.2.2019 asti osoitteessa: https://www.coalition-s.org/feedback

Suomen Akatemia kannustaa suomalaisen tiedeyhteisön jäseniä tutustumaan Plan S:n toimeenpanosuunnitelmaan sekä kommentoimaan sitä. Viestejä ja kommentteja voi lähettää myös Suomen Akatemiaan sähköpostilla osoitteeseen viestinta@aka.fi

Konsultoinnin tueksi Akatemia järjestää kaksi keskustelutilaisuutta Plan S:n toteuttamisesta. Tutustu tilaisuuksien aikatauluun ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.aka.fi/PlanS 

5. Keitä Plan S koskee?

Lähtökohtaisesti Plan S:n rahoitussäännöt ja tukitoimet koskevat vain Plan S:n toteuttamiseen sitoutuneita tutkimusrahoittajia, ei muita tutkimuksen rahoittajia. Plan S:n tavoitteena on muuttaa tiedeyhteisön julkaisutapoja tavoitteena tulosten avoimuus ja julkaisukustannusten kohtuullistaminen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteistyötä monien niin kansainvälisen kuin kotimaisen tiedeyhteisön toimijoiden kanssa, samoin tutkimusrahoittajien ja kustantajien tai julkaisijoiden kanssa. Plan S:n kokonaisvaltainen käyttöönotto merkitsee myös siirtymäaikojen hyväksymistä. 

6. Minkälainen avoimuus on Plan S:n mielestä hyväksyttävää?

Konsultaation tukiaineisto sisältää tarkan kuvauksen Plan S:n asettamasta tavoitteesta tutkimusjulkaisujen avoimuudelle. Päätavat Plan S:n mukaiselle avoimelle julkaisemiselle ovat:

  • Tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimia joko itse julkaisukanavan tai -alustan toimesta.
  • Julkaisun rinnakkaistallennettu versio on joko alkuperäinen julkaistu versio tai kirjoittajilta kustantajalle lähtenyt viimeinen versio julkaisusta. Kummassakin tapauksessa julkaisu on jo vertaisarvioitu sekä vertaisarvioinnin kommentit on otettu julkaisussa huomioon julkaisun toimittajan hyväksymällä tavalla.
  • Hybridijulkaiseminen julkaisussa, jonka kustantaja on sitoutunut ns. siirtymävaiheen toteuttamiseen. Siirtymävaiheen tavoitteena on siirtyä sovitusti täysin suljetusta julkaisukanavasta Plan S:n periaatteiden mukaiseen avoimeen julkaisutoimintaan.

Plan S siis sisältää mahdollisuuden tukea avoimuuden toteutuminen ns. vihreän mallin mukaisesti, kunhan avoimuus toteutetaan heti julkaisun yhteydessä sekä tallennettava versio julkaisusta on Plan S:n vaatimusten mukainen.

Myös hybridimallinen julkaiseminen on toistaiseksi mahdollista, kunhan se toteutetaan Plan S:n antamien sopimusraamien mukaisesti. 

7. Mikä on DORA ja miksi se korostuu Plan S:n toteutuksessa? 

San Francisco Declaration on Research Asssessment (DORA) on vuonna 2012 tehty julistus, jonka tavoitteena on kehittää tutkimuksen arviointia ottamaan aiempaa paremmin huomioon moni- ja tasapuolisesti erilaiset tutkimustuotokset (julkaisut, aineistot, softwaret jne.). Yksittäisten viittauskertoimien tai indikaattorien (esim. JIF tai H-indeksi) merkitystä yksiselitteisenä tutkijan tai hänen tutkimuksensa laadun osoittajana pyritään tällä tavalla vähentämään. Tutkimuksen rahoittamisen, rekrytointien sekä tutkijoiden palkitsemisen pitäisi perustua itse tutkimuksen laadun arviointiin, eikä siihen, missä se on julkaistu.

Julistukseen vastanneista löytyy kattavasti erilaisia tiedeyhteisön jäseniä ja instituutioita, kuten rahoittajia, yliopistoja, tiedejärjestöjä ja -seuroja, kirjastoja ja arkistoja, tiedekustantajia sekä yksityisiä henkilöitä ja tutkijoita kaikista näistä instituutioista.

cOAlition S:n näkemyksen mukaan avoimuus tukee tutkijoiden arviointia keskittymällä julkaistujen tutkimustulosten laatuun, eikä itse julkaisukanavien laatuun. Avoimuus myös monipuolistaa arvioinnissa ja meritoitumisessa huomioonotettavia tutkimustuotoksia (esim. tutkimusaineistot ja ohjelmistot). Siten DORAn ja Plan S:n tavoitteet ovat samansuuntaisia.

 

Viimeksi muokattu 27.11.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »