SV EN

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta valitsi uudet akatemiatutkijat

7.5.2019

Suomen Akatemian Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on valinnut rahoitettaviksi 20 uutta akatemiatutkijaa. Toimikunta käyttää uusien akatemiatutkijoiden rahoitukseen noin yhdeksän miljoonaa euroa. Toimikunta myöntää akatemiatutkijoille palkkarahan lisäksi rahoitusta oman ryhmän perustamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Seuraavien viiden vuoden aikana toimikunta on varautunut rahoittamaan nyt valittujen akatemiatutkijoiden tutkimuskuluja seitsemällä miljoonalla eurolla.

Kokonaisarvosanan 6 tai 5 sai 41 prosenttia hakemuksista ja näistä vain 24 prosenttia pystyttiin rahoittamaan. Kaikista hakuun jätetyistä hakemuksista rahoitettiin noin 10 prosenttia. Valinnassa toimikunta painotti hakijoiden henkilökohtaista pätevyyttä ja tutkimuksen tieteellistä laatua. Lisäksi päätöksenteossa painotettiin hakijan aiempaa ja tutkimushankkeen ajaksi suunniteltua liikkuvuutta sekä sen merkitystä tutkimussuunnitelman onnistumiselle ja tutkijanuran edistymiselle.

”Rahoitetut tutkijat ovat kansainvälisessä vertailussa uravaiheensa huomioon ottaen alansa parhaimmistoa. Naisten osuus rahoituksen saaneista oli tänä vuonna valitettavan matala verrattuna kahteen edelliseen vuoteen”, toteaa toimikunnan puheenjohtaja Reko Leino. ”Toimikunta pyrki rahoittamaan laaja-alaisesti eri LT-alojen akatemiatutkijoita. Kovan tekniikan aloilta, kuten kone- ja valmistustekniikasta, prosessi- ja kemiantekniikasta sekä sähkötekniikasta saamme kuitenkin hyvin vähän hakemuksia, ja korkeatasoisia hakemuksia toivottaisiinkin näiltä aloilta enemmän”, sanoo Leino.

Useat rahoitetut hankkeet keskittyvät tulevaisuuden teknologioihin, esimerkiksi:

Sergey Andreev Tampereen yliopistosta tarkastelee tietoliikennetekniikan alan tutkimuksessaan edistyneitä kolmiulotteisia verkkoarkkitehtuureja, jotka yhdistävät verkon maanpäälliset ja ei-maanpäälliset osat sekä hyödyntävät miehittämättömien ilma-alusten laivueita. Tutkimus keskittyy millimetriaaltopohjaisen radiokommunikaation tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä samanaikaisia yhteyksiä tukevien dynaamisten kolmiulotteisten verkkojen kattavaan suorituskykymallinnukseen.

Juha Lemmetyinen Ilmatieteen laitokselta kehittää menetelmiä kausittaisen lumipeitteen kokonaismassan tai vesiarvon kaukokartoitukseen. Kaukokartoitusmenetelmät lumen massan mittaamiseksi ovat yhä puutteellisia sääennusteiden, ilmastontutkimuksen ja hydrologian näkökulmasta. Projekti pyrkii puuttumaan tähän kehittämällä olemassa olevien satelliittiarkistojen tulkinta- ja mallinnusmenetelmiä ilmastotieteen tarpeita ajatellen. Toisaalta projektissa kehitetään menetelmiä uudentyyppisten sensorien käyttöön, mikä mahdollistaisi lumen massan ja vesiarvon mittaamisen aiempaa huomattavasti tarkemmin.

Juha Muhonen Jyväskylän yliopistosta pyrkii toteuttamaan projektissaan optisen mittausmenetelmän pii spineille. Piissä sijaitsevien epäpuhtauksien spin-tilat ovat yksi lupaavimmista alustoista toteuttaa kvanttilaskentaan ja -sensoreihin tarvittavia kubitteja eli kvanttitietokoneen bittejä. Käyttämällä piitä tulevaisuuden kvanttiteknologiat voitaisiin toteuttaa samoilla valmistusmenetelmillä kuin nykyiset tietokoneprosessorit ja -muistit.

Emilia Peltola Aalto-yliopistosta kehittää rakenteellisiin hiilinanomateriaaleihin perustuvia antureita. Saatavilla tuloksilla on merkitystä sekä lääketieteellisten menetelmien kehityksen että neurotieteen tutkimuksen kannalta. Uusia diagnoosi- ja hoitomenetelmiä kehitetään muun muassa väestön nopean ikääntymisen asettaman haasteen tarpeeseen.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2019 rahoitamme tutkimusta 458 miljoonalla eurolla. Osa rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Akatemia toimii  opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Viimeksi muokattu 13.5.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »