Riitta Maijala: Lippulaivaohjelman hakuilmoitusta kannattaa kommentoida

Riitta Maijala: Lippulaivaohjelman hakuilmoitusta kannattaa kommentoida

30.8.2017

Riitta Maijala on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

 

Maan hallituksen keväisellä päätöksellä Suomen Akatemialle luotiin uusi rahoitusmuoto, lippulaivaohjelma. Suomen Akatemian hallitus päätti viime viikon torstaina lippulaivaohjelman hakemusten arvioinnin perusteista.

Ohjelmassa rahoitettavat osaamiskeskittymät kiertyvät korkeatasoisen tutkimuksen ja sen taloudellista kasvua tukevan tai muun merkittävän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ympärille. Keskittymät vaikuttavat nopeasti esim. osaavien ihmisten siirtyessä sektorilta toiselle tai luomalla innostavan ympäristön, joka kannustaa yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Samalla isäntäorganisaatioiden ja Akatemian pitkäjänteinen tuki luo pohjan, jossa on tilaa ideoida ja yhdessä tutkia kysymyksiä, joiden vaikuttavuuden aikajänne on huomattavasti pidempi.

Lippulaiva ei siis ole innovaatioputki vaan korkeatasoisesta tutkimuksesta kumpuava innovaatiokierre, jossa tutkijat ja tutkimuksen hyödyntäjät kohtaavat eri tavoin ja toisiaan hyödyttäen. Ohjelman valmistelua onkin ohjannut kokemus siitä, että huipputason tutkijat tekevät usein myös vaikuttavuudeltaan merkittävää tutkimusta. Siksi lippulaivojen teemoja ei ole haussa etukäteen rajoitettu. Kyse on organisaatiotason ”bottom up” -rahoitusmuodosta, jossa organisaatiot omista lähtökohdistaan voivat itse valita lippulaivansa teeman.

Tässä haussa ei kannata lähteä rakentamaan jotakin uutta aivan alusta alkaen, sillä rahoitusta saadakseen lippulaivan on osoitettava jo nyt olevansa tutkimuksessa huipputasolla. Myös tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on oltava vakuuttavaa näyttöä. Arvioimme hakijoiden tutkimuksen ja vaikuttavuuden kompetenssia kolmen viime vuoden näyttöjen perusteella. Kun tästä on vahva osoitus, hakijan mahdollisuudet päästä rahoitettavien lippulaivojen joukkoon kasvavat, mikäli suunnitelmat tutkimuksen laadun ja uudistumisen sekä vaikuttavuuden kasvattamiseksi ovat vakuuttavia ja hakijaorganisaatio vahvasti sitoutunut lippulaivaan.

Lippulaivan kytkeytyminen innovaatioverkostoihin ja -ekosysteemeihin ja muihin tutkimuksen hyödyntämisen kannalta tärkeisiin tahoihin on osa hakemuksen arviointia. Siksi rahoituksen hakemisesta kiinnostuneiden on tehtävä valintoja - ei vain oman organisaationsa sisällä vaan myös keskeisten yhteistyökumppaneidensa kanssa.  Lippulaivasta riippuen näitä voivat olla esimerkiksi yritykset, ammattikorkeakoulut, sairaanhoitopiirit ja/tai kansalaisjärjestöt.

Hakijoille suunnatussa seminaarissa 28.8.2017 käytyjen keskustelujen pohjalta olemme valmistelleet hakuilmoituksen luonnoksen. Yliopistojen profiloitumista tukevan rahoitusmuodon tapaan myös lippulaivaohjelman hakuilmoitus on avattu kommentoitavaksi.Koska lippulaivoissa yhteistyökumppaneiden rooli on myös hakemusten arvioinnissa keskeistä, hakuilmoituksen luonnos on julkaistu myös Akatemian verkkosivuilla. Kevään ja kesän sekä 28.8.2017 tilaisuuksissa on noussut esille monia hyviä huomioita, lämpimät kiitokset niistä! Ne on punnittu huolella ja tarvittavissa kohdin olemme muokanneet hakua. Esimerkiksi hakijoiden toivomuksesta –  ja rahoitusmuodon tavoitteiden mukaisesti – lippulaivarahoituksessa sovelletaan 100 prosentin kokonaiskustannusmallia.

Syyskuun puolenvälin jälkeen julkaistava virallinen hakuilmoitus ja arviointikriteerit kannattaa siis lukea huolella. Keskustelujen tukena ja herättäjänä eri tilaisuuksissa esitetyt luonnosmateriaalit voivat poiketa lopullisesta ratkaisusta esille nousseiden näkökulmien johdosta.

Hakuilmoituksen luonnosta kannattaa kommentoida – sekä mahdollisena rahoituksen hakijana, että lippulaivahakemukseen liittyvänä yhteistyökumppanina – 6.9.2017 mennessä. Näin voit osaltasi vaikuttaa siihen, että julkaistava hakuilmoitus on mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä.

Riitta Maijala

Kirjoittaja on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

riitta.maijala (at) aka.fi

 

Akatemian blogeissa tiedeyhteisöä edustavat vierailevat bloggaajat kirjoittavat tiede- ja tutkimusmaailman ajankohtaisista kuulumisista, tutkijantyön arjesta ja tutkimusaiheistaan. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 1.9.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »