Riitta Maijala: Pitkäjänteistä tukea lippulaivarahoituksella

Riitta Maijala: Pitkäjänteistä tukea lippulaivarahoituksella

19.9.2017

Riitta Maijala on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksissa 2017-2025 nostettiin esille tavoite uuden lippulaivaohjelman käynnistämisestä kansainvälisen vetovoiman lisäämiseksi ja Suomen hallitus osoitti puolivälitarkastelussaan Suomen Akatemialle rahoitusta tähän tarkoitukseen. Ajatuksena on, että korkeatasoisissa ja kiinnostavissa lippulaivoissa sekä tutkimuksen että sen taloudellista kasvua tai muuta merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukeva toiminta näkyy kauas, myös rajojemme ulkopuolelle.

Korkeatasoisten tutkimustulosten tuottaminen ja tutkimuksen vaikuttavuuden edistäminen eri tavoin vaativat luonnollisesti aikaa. Organisaation pitkäjänteinen tuki on tärkeää, jotta tutkijat voivat rohkeasti toteuttaa uusia mielenkiintoisia tutkimusideoitaan ja kehittää totutusta poikkeaviakin yhteistyömuotoja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Tutkimusorganisaatioiden perusrahoitus muodostaa pohjan, jonka varassa tutkimustyötä tehdään. Suomen Akatemian rahoitus on noin 20 prosenttia yliopistojen ja noin kymmenen prosenttia valtion tutkimuslaitosten tutkimusrahoituksen kokonaisuudesta.

Pitkäjänteinen tuki tutkimuksen ja vaikuttavuuden rohkealle kehittämiselle

Lippulaivaohjelmassa Akatemian puolesta tarjotaan kahdeksan vuoden tuki edellyttäen, että isäntäorganisaatiot tarjoavat itse noin 2-3 kertaisen tuen Akatemian rahoitukseen nähden. Tällä tavoitellaan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavaa resurssipolkua lippulaivassa tehtävän tutkimustyön ja siitä kumpuavan laajan vaikuttavuuden tueksi.

Samaan aikaan ajatuksena on, että laadun entisestään noustessa lippulaiva houkuttelee yhä enemmän kansainvälisiä tutkijoita, rahoittajia ja muita toimijoita. Tämä kasvattaa lippulaivan kokonaisresurssointia esimerkiksi lisääntyneen kansainvälisen kilpaillun rahoituksen tai eri toimijoiden yhteisten resurssien muodossa. Siksi Akatemia ei lippulaivaohjelmassa edellytäkään isäntäorganisaatioilta nk. kokonaiskustannusmallin omarahoitusosuutta vaan sitä, että isäntäorganisaatiot suuntaavat omia resurssejaan lippulaivan toiminnan kehittämiseen sekä muun ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen.

 

Tiedepaneeli ja vaikuttavuuspaneeli arvioivat hakemukset

Koska lippulaivojen taloudellista kasvua tukeva tai muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus kumpuaa tutkimuksesta, hakemukset tullaan arvioimaan sekä tieteen että vaikuttavuuden näkökulmasta. On tärkeää, että arvioitsijoille aukeavat hakemuksesta mahdollisimman helposti sekä lippulaivan ydinajatus ja toiminnan lähtötaso että suunnitelmat, joilla tähdätään sekä tutkimuksen että vaikuttavuuden tason merkittävään nostoon.

Tutkimusorganisaatiot päättävät itse, mihin aiheisiin keskittyville  lippulaivoille ne hakevat rahoitusta – teemoja tai painopisteitä ei ole päätetty etukäteen. Siksi arviointityön helpottamiseksi lippulaivan ydinajatusta on hyvä perustella kertomalla mm. se, mihin kansallisiin ja/tai kansainvälisiin ennakointeihin tai muihin tekijöihin perustuen hakijan mielestä juuri tämä lippulaiva tarjoaisi merkittävän lisäarvon tutkimuksen ja siitä kumpuavan vaikuttavuuden edistämiseen. Lippulaivan ydinajatuksen, hakemuksen yhteenvedon sekä tutkimuksen ja vaikuttavuuden lähtötason kuvauksen pohjalta kaikille arvioitsijoille pitäisi syntyä selvä käsitys siitä, missä nyt ollaan.

Jotta arvioinnin laatu on mahdollisimman korkeatasoinen, suunnitelmien arvioinnissa tiet erkanevat. Tieteen asiantuntijat arvioivat tutkimuksen suunnitelmaosion ja vaikuttavuusasiantuntijat puolestaan vaikuttavuutta koskevan suunnitelman.

Hakemuksista pyydetään ensin erillisarvioinnit alan tutkimusta hyvin tuntevilta tutkijoilta sekä vaikuttavuuden osalta tutkimuksen laajan vaikuttavuuden asiantuntijoilta. Näiden lausuntojen pohjalta tunnistettu hakemusten parhaimmisto kutsutaan tiede- ja vaikuttavuuspaneelien haastatteluihin helmi-maaliskuussa 2018. Suomen Akatemian hallituksen nimittämä yleisjaosto hyödyntää sekä yksittäisten asiantuntijoiden että paneelien arvioita päättäessään rahoitettavista lippulaivoista huhtikuussa 2018.

Hakuilmoitus ja arviointikriteerit on nyt julkaistu

Ensimmäisen lippulaivaohjelman valmis hakuilmoitus ja hakemusten arviontilomakkeet on nyt julkaistu Akatemian nettisivuilla. Olemme viimeistelleet hakuilmoituksen saamiemme kommenttien ja kysymysten pohjalta. Lämpimät kiitokset kommenteista!

Haku on auki 19.10. - 9.11.2017 välisenä aikana. Järjestämme vielä ennen haun avautumista 3.10.2017 tilaisuuden hakemista suunnitteleville. Kutsu lähetetään yliopistojen ja tutkimuslaitosten johdolle ja organisaatiot voivat lähettää edustajansa mukaan tilaisuuteen. Tervetuloa mukaan!

 

Riitta Maijala

Kirjoittaja on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

riitta.maijala (at) aka.fi

 

Akatemian blogeissa tiedeyhteisöä edustavat vierailevat bloggaajat kirjoittavat tiede- ja tutkimusmaailman ajankohtaisista kuulumisista, tutkijantyön arjesta ja tutkimusaiheistaan. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 21.11.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »