Riitta Maijala: Näin voit seurata lippulaivahaun valmistelua

Riitta Maijala: Näin voit seurata lippulaivahaun valmistelua

9.8.2017

Riitta Maijala on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

 

Suomen hallitus osoitti puolivälitarkastelussaan Suomen Akatemialle rahoitusta niin sanotun lippulaivaohjelman toteuttamiseksi. Käynnistimme heti keskustelut yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa siitä, mitä keskeisiä elementtejä itse haussa tulisi olla tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näiden keskustelujen myötä ohjelman olennaiset piirteet, aikataulut ja kriteerit ovat nyt hahmottuneet ja voimme valmistella Akatemian hallituksen kokoukseen 24.8.2017 esityksen lippulaivaohjelman tutkimusrahoituspäätösten perusteista. Akatemian hallituksen päätös linjaa lippulaivojen rahoitusmuodon keskeisen sisällön sekä sen rahoituksen perusteet ja arvioinnin periaatteet.

Hakijoiden kannalta olisi toki hienoa, jos hakemusten valmistelun tueksi meillä jo nyt olisi antaa vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Uuden rahoitusmuodon hakuilmoitus on kuitenkin aina hyvä valmistella huolella ja haluamme tehdä sen myös mahdollisimman avoimesti. Siksi järjestämme vielä keskustelutilaisuuksia ja keräämme hakuilmoituksen luonnoksesta kommentteja ennen kuin se lyödään lopullisesti lukkoon.

Muutaman viikon kuluttua tapaamme yhdessä Tekesin kanssa yritysten edustajia ja keskustelemme lippulaivojen lisäksi myös Tekesille osoitetun kasvumoottorirahoituksen suunnitelmista.

Järjestämme myös 28.8.2017 hakijaorganisaatioiden edustajille kutsutilaisuuden, jossa käsitellään lippulaivaohjelman tavoitteita ja tulevaa hakua sekä yliopistojen profiloitumisrahoituksen neljättä hakukierrosta, joka sulkeutuu viikkoa myöhemmin kuin lippulaivaohjelman haku. Tilaisuuden osallistujien määrä on käytännön syistä rajoitettu. Tilaisuutta ja sen materiaaleja voi kuitenkin seurata suorana lähetyksenä Akatemian nettisivujen kautta, ja kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää tilaisuuden viestiseinälle.

Tilaisuuden annin pohjalta hakuilmoitukseen tehdään vielä tarvittavat muokkaukset ja se avataan kommentoitavaksi syyskuun alussa – tosin aikataulusyistä vain noin viikon ajaksi. Tämän kommenttiajan jälkeen hakuilmoitus viimeistellään ja tavoitteena on, että hakuilmoitus julkaistaan syyskuun puolenvälin jälkeen ja haku on auki 19.10.-9.11.2017.

Tavoitteena on, että rahoitettavat lippulaivat suuntautuvat alueille, joissa niiden isäntäorganisaatioilla on jo hakuvaiheessa menestyksekästä tieteellistä toimintaa ja kasvu- tai muuta vaikuttavuutta. Pitkäjänteisen kehittämiseen sitoutumisen tukemiseksi rahoitusta voivat hakea vain isäntäorganisaatiot, eivät yksittäiset tutkimusryhmät.

Organisaatiot ovat vahvasti sitoutuneita lippulaivoihin ja haluavat kehittää näitä osaamiskeskittymiä vielä merkittävästi korkeatasoisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

Mitä lippulaivan isäntäorganisaation vahvalla sitoutumisella käytännössä tarkoitetaan?

Kevään keskustelutilaisuuksissa nousi useasti esille kysymys siitä, mitä lippulaivan isäntäorganisaation vahvalla sitoutumisella käytännössä tarkoitetaan. Lippulaivaohjelmassahan ei tulla rahoittamaan löyhiä verkostoja vaan jo tällä hetkellä korkeatasoisia osaamisen keskittymiä, joiden tavoitteena on merkittävästi nostaa oman toimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Oma näkemykseni on, että sitoutumisen aste näkyy selkeimmin organisaatiossa tiettyyn toimintaan osoitettavien resurssien ja niiden kehittymisen kautta.

Valmistelun lähtökohtana on ollut se, että isäntäorganisaatiot panostavat lippulaivaan 2-3 kertaa Akatemian osoittaman rahoituksen verran. Jos siis Akatemia myöntäisi lippulaivalle vaikkapa neljä miljoonaa euroa vuodessa, isäntäorganisaatio (tai isäntäorganisaatiot) kohdentaisivat lippulaivalle omia resurssejaan 8-12 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi lippulaivalla tulee olla muita - kuten yritysten, julkisten toimijoiden ja/tai kolmannen sektorin - resursseja sekä kansallista tai kansainvälistä kilpailtua rahoitusta. Näin käyntiin päästyään lippulaivan vuotuinen kokonaisresursointi liikkuisi 25-35 miljoonan euron tasolla. 

On syytä korostaa, että tässä laskelmassa on kyse vain esimerkistä. Lippulaivat voivat olla eri kokoisia, ja hakijaorganisaatiot valitsevat itse tavoittelemansa lippulaivan teeman ja kokonaisresurssin tason omien strategioidensa pohjalta.

Esimerkin luvut kertovat kuitenkin tämän rahoitusmuodon tavoitteista: isäntäorganisaation vahvan sitoutumisen lisäksi lippulaivan rahoituspohja on monitahoinen ja rahoituksen volyymi kasvaa rahoituskauden aikana. Lippulaiva ei nimittäin ole hanke vaan se on laadukkaasti, joustavasti ja vaikuttavasti toimiva osaamiskeskittymä, jossa on samanaikaisesti meneillään useita eri hankkeita ja muita toimintoja. Rahoituskauden aikana se pystyy merkittävästi kehittymään ja samalla muuntautumaan omaa toimintaansa systemaattisesti uudistaen ja laajentaen.

Toiminnan käynnistyttyä lippulaivan käytettävissä olevat resurssit voisivat muodostua esimerkiksi näin:

  • Lippulaivaohjelman rahoitus Akatemialta 4 miljoonaa euroa/vuosi
  • Isäntäorganisaation tai isäntäorganisaatioiden tuki 8-11 miljoonaa euroa/vuosi
  • Yritysten, julkisten toimijoiden tai kolmannen sektorin tuki 5-10 miljoonaa euroa/vuosi
  • Kansallinen ja kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 8-10 miljoonaa euroa/vuosi

 

Miten isäntäorganisaatioiden sitoutumisen tulisi näkyä hakemuksissa ja päätöksissä?

Hakijat ovat esittäneet toiveen, että yliopistojen profiloitumisrahoituksen ja strategisen tutkimuksen rahoituksen tapaan Akatemia myöntäisi myös lippulaivoihin rahoitusta niin kutsutun sadan prosentin kokonaiskustannusmallin mukaisesti.  

Ohjelman tavoitteiden mukaisesti lippulaivojen tulee olla myös kilpailukykyisiä kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimuksen rahoitushauissa. Tässä onnistuminen edellyttää yleensä lippulaivan isäntäorganisaatioiden omaa rahoitusta. Jos tätä rahoitusta sidotaan merkittävässä määrin jo hakuvaiheessa Akatemian rahoituksen saannin ehtona, isäntäorganisaatioiden mahdollisuudet kasvattaa muun kilpaillun rahoituksen osuutta kapenevat. Samaa omarahoitusta kun ei voi käyttää useamman kuin yhden valtionavustuksen rahoituksen osuutena.

Olemmekin nyt suunnittelemassa rahoitusmallia, jossa isäntäorganisaation panostukset lippulaivan alueeseen kirjataan muuten kuin omarahoitusosuutena.

Lippulaivojen tavoitteena on laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan selkeä vahvistaminen, ja se voi toteutua vain, jos isäntäorganisaatiot panostavat niihin merkittävästi. Siksi isäntäorganisaatioiden panostusten määrä ja lähteet ovat hyvin tärkeitä, ja niitä käytetään isäntäorganisaatioiden sitoutumisasteen arviointiin. Valittujen lippulaivojen isäntäorganisaatiot myös sitoutuisivat Akatemian kanssa solmittavassa rahoitussopimuksessa takaamaan ja kasvattamaan rahoituskauden aikana lippulaivaan kohdentamiaan resursseja sekä työn kehittämiseksi, että uusien rahoituskanavien avaamiseksi. Tämän toteutumista myös seurataan.

 

Hakuilmoituksen julkaisemisen jälkeen

Hakijoille järjestetään 3.10.2017 tilaisuus, jossa käsitellään hakuilmoitusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ilmoittautuminen tähän tilaisuuteen avataan syyskuun aikana. Hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi toki esittää meille muutoinkin.

Aloittavia lippulaivoja on varauduttu rahoittamaan ensimmäisessä haussa 25 miljoonalla eurolla. Toinen 25 miljoonan euron haku toteutetaan vuonna 2018. Näiden hakujen pohjalta rahoitetaan todennäköisesti noin 4-8 lippulaivaa. Kahdeksanvuotisiksi suunniteltujen lippulaivojen toiminnan edistyminen arvioidaan kahden toimintavuoden jälkeen.

Hakuilmoitus alkaa olla jo viittä vailla valmis – sen viimeistelyyn toivotamme hakijoiden näkemykset ja kommentit tervetulleiksi. Näin pystymme valmistelemaan hakuilmoituksen, joka palvelee hakijoita mahdollisimman hyvin, samalla kun se edistää lippulaivaohjelmalle asetettuja tavoitteita.

 

Akatemian blogeissa tiedeyhteisöä edustavat vierailevat bloggaajat kirjoittavat tiede- ja tutkimusmaailman ajankohtaisista kuulumisista, tutkijantyön arjesta ja tutkimusaiheistaan. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 1.9.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »