EN

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle -rahoituksen tausta?

Valtioneuvosto lisäsi budjettiesityksiä Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta 25 miljoonalla eurolla tavoitteena tukea erityisesti nuoria tutkijoita. Suomen Akatemia päätti kohdentaa rahoituksen nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeisiin syyskuun akatemiahankehaussa.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu?

Tämä akatemiahankerahoitus on tarkoitettu dosentin tai professorin tasoisille nuoren tutkijasukupolven edustajille, jotka ovat edenneet nopeasti tutkijanurallaan ja joilla arvioidaan olevan merkittävää potentiaalia tutkimuksen uudistajina. Hakijan ei tarvitse olla dosentti tai professori rahoitusta saadakseen.

Miksi rahoitus on kohdennettu juuri akatemiahankerahoitukseen?

Tavoitteena on tukea nopeasti urallaan edenneiden tutkijoiden mahdollisuutta perustaa oma ryhmä ja nostaa tutkimuksen tasoa. Samalla lisärahoitus tukee myös niitä nuoren tutkijasukupolven tutkijoita, jotka tulevat työskentelemään näissä akatemiahankkeissa esimerkiksi väitöskirjatyöntekijöinä ja postdoc -tutkijoina. Näin rahoittamalla akatemiahankkeita voidaan vahvasti ja monipuolisesti tukea nuoren tutkijasukupolven tulevaa urakehitystä ja uskoa tieteen tekemisen mahdollisuuksiin. Tutkimuksen laadun edistämisen kannalta tähän nivelkohtaan osoitetun rahoituksen vaikutus on tutkimusten mukaan suuri.

Mikä on tässä rahoitusmuodossa kokemusvaatimus?

Edellytykset rahoituksen saamiselle ovat tässä 2018 vuoden haussa samat kuin akatemiahankkeissa yleensäkin eli hakijan tulee olla professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Professorin asemaa tai dosentin pätevyyttä ei siis edellytetä haussa. Dosentin tasoisuuden määrittely vaihtelee tutkimusaloittain, joillakin se on esimerkiksi vähintään väitöskirjan verran uutta tutkimusta väitöskirjan valmistumisen jälkeen. Koska hakemukset tullaan arvioimaan yhdessä muiden saman toimikunnan akatemiahankehakemusten kanssa, alakohtaiset erot tulevat huomioiduiksi. Myös päätökset tehdään kunkin tutkimusalan toimikunnassa – eri tutkimus- tai tieteenalojen hakemuksia tai hakijoita ei vertailla keskenään.

Miten nuoreen sukupolveen kuuluminen tässä haussa arvioidaan?

Suomen Akatemia rahoitti nuoren tutkijasukupolven akatemiahankehakijoita viimeksi vuonna 2016. Silloin saadut kokemukset hausta olivat hyviä. Nyt kehitämme hakua edelleen, ja pyydämme tällä kertaa edellisestä hausta saatujen kokemusten perusteella hakijaa itse kuvaamaan selkeästi tutkimussuunnitelmassa, miten hän katsoo kuuluvansa oman alansa lupaavaan nuoreen tutkijasukupolveen ja miten ura on edennyt sekä miten hän näkee potentiaalinsa tutkimuksen uudistajana.

Vastaavasti hakemusten kansainvälisessä arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota hakijan viimeisen viiden vuoden saavutuksiin sekä potentiaaliin tutkimuksen uudistajana tulevaisuudessa. Hakijan mahdolliset urakatkokset (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus) otetaan huomioon, kuten Akatemian muussakin päätöksenteossa. Mikäli hakemusten arvioinnin yhteydessä havaitaan ettei hakija kuulu haussa tarkoitettuun nuoreen tutkijasukupolveen, niin kyseinen hakemus käsitellään heinäkuussa julkaistun Akatemian syyshaun ilmoituksen mukaisena akatemiahankehakemuksena.

Voiko hankkeen vastuullinen vetäjä hakea myös itselleen palkkaa?

Kyseessä on käytännössä normaali akatemiahankehaku ja vastuullisen johtajan palkkaukseen pätevät samat säännöt kuin normaalihaussakin. Katso syyskuun hakuilmoitus, sivu 6.

  1. Akatemian hankerahoitus (akatemiahankkeet, suunnatut hankkeet, akatemiaohjelmahankkeet) on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen sekä muihin tutkimuskuluihin. Vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan rajoitetusti sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin.
  2. Akatemia voi myöntää vastuullisen johtajan palkkaukseen yhteensä enintään 12 kuukauden rahoituksen tutkimuksen tekemistä varten.
  3. Jos tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla ei ole palvelussuhdetta esimerkiksi yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, hänen tulee selvittää hakemuksessaan, miten hänen oma palkkauksensa järjestetään hankkeen rahoituskauden aikana.

Miten tämä hakumuoto poikkeaa syyskuun akatemiahankehausta?

Käytännössä tämä haku on normaali akatemiahankehaku. Jos tutkija on jo kirjoittanut tai suunnitellut kirjoittavansa akatemiahankehakuun hakemuksen heinäkuussa julkaistun Akatemian syyshaun ilmoituksen pohjalta, lisätyö tässä haussa on vain kertoa oma urakehityksensä viimeisen viiden vuoden aikana sekä potentiaali tutkimuksen uudistamisessa tulevaisuudessa.

Akatemiahanke nuorelle tutkijasukupolvelle -hakijoita koskevat myös samat toimikuntien linjaukset kuin muitakin akatemiahankehakijoita. Näihin kannattaa tutustua.

Viimeksi muokattu 17.9.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »