SV EN

Tutkimusetiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on laatinut yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettiset ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. Ohjeet on päivitetty vuonna 2012.

Suomen Akatemia on sitoutunut noudattamaan TENKin ohjeita ja edellyttää näiden ohjeiden noudattamista.

Ensisijainen vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu jokaiselle tutkijalle ja tutkimusryhmälle, mutta myös tutkimusyksikön johtajalle sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden johdolle. Hyvän tieteellisen käytännön lisäksi tiedeyhteisön ja tutkijan itsensä tulee ottaa huomioon voimassaoleva lainsäädäntö.

Rahoituspäätöksen liitteenä olevien rahoituksen yleisten ehtojen mukaan suorituspaikka sitoutuu ilmoittamaan Akatemian kirjaamoon, mikäli Akatemian rahoitusta saaneen hankkeen vastuullisen johtajan tai tutkijan toimista käynnistetään tutkinta hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta.

Suomen Akatemian hallitus on linjannut, että Akatemia jättää tutkimatta rahoitushakemuksen, jos hakemuksen tehneen tutkijan on todettu syyllistyneen tutkimusvilppiin kolmen hakua edeltäneen vuoden aikana. Näin rahoitushakemukset eivät tule Akatemian päätöksentekoelinten käsittelyyn eikä niistä tehdä rahoituspäätöksiä. Tieto tutkimusvilpistä ei mene Akatemian päätöksentekoelimille.

Jos tieto vilpistä tulee Akatemialle tutkijan rahoituskauden aikana, pidennetään kolmen vuoden määräaikaa jäljellä olevan rahoituskauden pituudella. Jos vilppipäätökseen tehty valitus tuottaa vapauttavan päätöksen, tutkijan tekemät uudet rahoitushakemukset käsitellään normaalisti.

Suomen Akatemia korostaa, että tutkimuseettiset ohjeet koskevat myös tutkimushakemusten, tutkimusohjelmien ja tieteenalojen arviointeja.  Akatemia ohjeistaa hakemusten arviointiin osallistuvia asiantuntijoita tutkimuseettisillä ohjeillaan. Arvioinnin on oltava luottamuksellista, asiantuntevaa ja puolueetonta ja sen tulee perustua arvioinnille asetettuihin kriteereihin. Yleisiä esteellisyyssäännöksiä on noudatettava huolellisesti. Arvioitsija syyllistyy tutkimusvilppiin, mikäli hän anastaa tutkimusideoita hankehakemuksista. Sopimatonta käytöstä on tutkimussuunnitelmien sisällön paljastaminen ulkopuolisille tahoille.

All European Academies, ALLEA, on päivittänyt suosituksensa “The European Code of Conduct for Research Integrity”. Julkaisu on saatavilla ALLEAN sivulta: http://www.allea.org. Päivitys on tehty EU:n aloitteesta ja se velvoittaa EU-rahoituksen hakijoita. Akatemian on sitoutunut TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö-ohjeisiin. Näiden ja European Coden välillä ei ole mitään ristiriitaa.

Viimeksi muokattu 3.7.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »