SV EN

Aineistonhallintasuunnitelma

Mahdollisimman avoin, tarvittaessa suojattu

Liitä hakemukseen erillisenä liitteenä pakollinen aineistonhallintasuunnitelma, jossa kuvaat tutkimusaineiston hallinnan hankkeen aikana ja hankkeen päättymisen jälkeisen avaamisen perusteet. Jätä liite myös siinä tapauksessa, jos tutkimuksessa ei synny säilytettävää tutkimusaineistoa tai jos käyttämäsi aineisto on jo avointa. Kuvaa tilanne liitteellä lyhyesti vastaten kysymyksiin ytimekkäästi ja soveltuvin osin.

Laadi aineistonhallintasuunnitelma alla olevan jäsentelyn mukaisesti. Voit käyttää apuna DMPTuuli-työkalua tai kirjoittaa suunnitelman ilman sitä. Liitteen jäsentely ja sisältö ovat samat käytätpä kumpaa tapaa tahansa.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvattavista yksityiskohdista annetaan lisäohjeita DMPTuulissa ja Akatemian verkkosivuilla. Kummallakin sivustolla on esitetty samat lisäohjeet, minkä ohella DMPTuulissa on esillä yliopistokohtaisia ohjeistuksia. Lisäksi Tietoarkisto (FSD) on laatinut oman ohjeistuksensa sekä aineistonhallintasuunnitelmien malleja.

Hakemus laaditaan syyskuun haussa 2017 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Rahoituksen alkaessa syksyllä 2018 sovelletaan kuitenkin uutta EU:n tietosuoja-asetusta ja siihen liittyvää parhaillaan valmisteltavana olevaa kansallista lainsäädäntöä.

Lisätiedot:

 

Aineistonhallintasuunnitelman jäsentely

Mainitse aineistonhallintasuunnitelman ensimmäisellä sivulla hakijan (hankkeen vastuullisen johtajan) nimi, tutkimusaihe, hakemusnumero ja suunnitelman päiväys. Suunnitelman pituus voi olla 1–2 sivua. DMPTuuli-työkalulla tulostetun suunnitelman pituus on tekstin asettelun vuoksi vähän pidempi.

1.      Aineistojen yleinen kuvaus

Minkä tyyppisiä tutkimusaineistoja (esimerkiksi kvalitatiivinen, kvantitatiivinen, mittausaineisto) hankkeessa kerätään tai käytetään? Aineistot voivat olla uusia tai jo avoimia. Mitkä ovat aineistojen tiedostomuodot?

Aineistojen sisältö esitellään tarkemmin tutkimussuunnitelmassa.

2.      Aineiston dokumentaatio ja laatu

Miten tutkimusaineisto dokumentoidaan, esimerkiksi minkälaisia tunnistetietoja ja metadatastandardeja käytetään? Miten aineiston ja sen dokumentoinnin laatu varmistetaan?

3.      Säilytys ja varmuuskopiointi

Miten aineisto tallennetaan ja miten taataan sen tietoturva (esimerkiksi pääsy aineistoon) hankkeen elinkaaren aikana?

4.      Säilyttämiseen liittyvät eettiset ja laillisuuskysymykset

Miten aineiston säilytykseen liittyvät mahdolliset eettiset kysymykset (esimerkiksi arkaluontoiset henkilöihin liitetyt tiedot, muiden pääsy aineistoihin) otetaan huomioon? Miten aineiston omistus- ja käyttöoikeudet hallinnoidaan?

Huomaa, että aineiston keräämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät eettiset näkökulmat kuvataan tutkimussuunnitelmassa.

5.      Aineiston avaaminen ja pitkäaikaissäilytys

Miten aineiston jatkokäyttö tehdään mahdolliseksi ja milloin aineisto avataan muiden käyttöön? Minkä tahon (tietoarkisto, tallennuspalvelu tai vastaava) kanssa aineistojen hallinta ja avaaminen toteutetaan? Onko aineistojen avaamiseen ja pitkäaikaissäilytykseen varattu resursseja?

Huomaa, että Akatemian verkkosivuilla on julkaistu kunkin kohdan osalta DMPTuulissa olevat Akatemian perustelut sekä vinkit parhaista käytännöistä: Akatemian yksityiskohtainen aineistonhallintasuunnitelmaohje ja vinkit parhaista käytännöistä DMPTuulissa.

Päivitetty huhtikuun hakuilmoituksen 2018 mukaan

Viimeksi muokattu 21.2.2018
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »