SV EN

Liite 1 B: aiehakemuksen liitteet - akatemiaohjelma

Hakemukseen liitetään alla mainitut liitteet silloin kun hakemus koskee kaksivaiheisten hakujen (esimerkiksi akatemiaohjelmien) ensimmäistä vaihetta. Verkkoasiointiin voi liittää vain pdf-muotoisia liitteitä.

Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden mukaisia, katso Akatemian verkkosivut kohdassa Hakemuksen liitteet. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Pdf-muotoiset liitteet laaditaan englannin kielellä ja ne liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet, poikkeuksena ansioluettelo, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv.

1.    Akatemiaohjelman yksittäisen hankkeen vastuullisen johtajan aiehakemus, kun kyseessä ei ole konsortiohakemus

  • aiesuunnitelma, enintään neljä sivua
  • vastuullisen johtajan ansioluettelo, suositus enintään neljä sivua, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukaisena
  • vastuullisen johtajan julkaisuluettelo, jossa on korostettuna vastuullisen johtajan kymmenen tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua.

2.    Akatemiaohjelman konsortion vastuullisen johtajan aiehakemus

Konsortion kaikki osapuolet (konsortion johtaja ja osahankkeiden johtajat) tekevät oman hakemuksensa, jossa haetaan rahoitusta vain kunkin omalle tutkimusryhmälle. Konsortion johtaja luo Akatemian järjestelmässä konsortiohakemuksen, joka liittää osat yhteen.

Konsortiolla on yksi yhteinen liite, jonka vain konsortion johtaja liittää hakemukseensa:

  • konsortion yhteinen aiesuunnitelma, enintään kuusi sivua

Konsortion johtaja ja osahankkeen johtajat liittävät kukin omaan hakemukseensa seuraavat pakolliset liitteet:

  • hakijan ansioluettelo, suositus enintään neljä sivua, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukaisena
  • hakijan julkaisuluettelo; julkaisuluetteloissa korostetaan kunkin osahankkeen johtajan tämän konsortion kannalta kymmenen merkittävintä julkaisua.

Konsortiohakemuksen tarkemmat ohjeet ovat Akatemian verkkosivuilla kohdassa Konsortiohakemuksen ohjeet.

Päivitetty huhtikuun haun 2017 mukaan.

Viimeksi muokattu 2.6.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »