SV EN

Liite 1 A: Hakemuksen liitteet

Hakemukseen sisällytetään alla mainitut liitteet silloin kun hakemus koskee

 • akatemiahanketta
 • suunnattua akatemiahanketta
 • akatemiatutkija- tai tutkijatohtorihakua
 • kliinisten tutkijoiden hakua
 • akatemiaohjelmien toisen vaiheen hakua
 • akatemiaprofessorihaun toisen vaiheen hakua.

Suunnatun akatemiahankkeen hakuilmoituksessa voidaan pyytää myös muita liitteitä.

Hakemukseen sisällytetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden mukaisia, katso Akatemian verkkosivut kohdassa Hakemuksen liitteet. Verkkoasiointiin voi liittää vain pdf-muotoisia liitteitä. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää.

Pdf-muotoiset liitteet laaditaan englannin kielellä ja ne liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet, poikkeuksena ansioluettelo, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv.

1.    Hakemuksen liitteet, kun haetaan tutkijan tehtävän rahoitusta tai kun kyseessä on yksittäinen hanke

Pakolliset liitteet:

 • tutkimussuunnitelma, enintään 12 sivua (ja enintään kahden sivun kirjallisuusluettelo)
 • hakijan ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukaisena, suositus enintään neljä sivua
 • hakijan julkaisuluettelo, jossa julkaisuista on korostettu 10 tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua
 • aineistonhallintasuunnitelma
 • lisäksi vain akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihaussa: suomalainen tutkintotodistus tai englanninkielinen tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tohtorintutkinnosta. Opintorekisteriotteita ei saa liittää hakemukseen.

Tapauskohtaiset liitteet:

 • ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, jos työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla; suosituskirjeitä ei saa liittää hakemukseen
 • eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa); eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa
 • edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia
 • lisäksi vain akatemiaprofessorihaussa: hakijat, jotka tällä hetkellä ovat tai ovat aikaisemmin olleet akatemiaprofessorin tehtävässä: vapaamuotoinen selvitys aiemman akatemiaprofessorikauden tuloksellisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä tieteellisestä uudistumisesta; enintään kaksi sivua.

2.    Hakemuksen liitteet, kun kyseessä on konsortio

Konsortion kaikki osapuolet (konsortion johtaja ja osahankkeiden johtajat) tekevät oman hakemuksensa, jossa haetaan rahoitusta vain kunkin omalle tutkimusryhmälle. Konsortion johtaja luo Akatemian järjestelmässä konsortiohakemuksen, joka liittää osat yhteen.

Konsortiohakemuksen liitteet:

Konsortion johtaja liittää hakemukseensa seuraavat liitteet:

 • konsortio-ohjeen mukainen koko konsortion yhteinen tutkimussuunnitelma, enintään 15 sivua
 • eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto, jos se tarvitaan jossakin osahankkeessa; eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa
 • konsortion yhteinen aineistonhallintasuunnitelma.

Konsortion johtaja ja osahankkeiden johtajat liittävät kukin omaan hakemukseensa seuraavat liitteet omalta osaltaan:

Pakolliset liitteet:

 • hakijan ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukaisena, suositus enintään neljä sivua
 • hakijan julkaisuluettelo; julkaisuluetteloissa korostetaan kunkin osahankkeen johtajan tämän hakemuksen kannalta kymmenen merkittävintä julkaisua.

Tapauskohtaiset liitteet:

 • edistymisraportti Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista hakija ei ole jättänyt loppuraporttia
 • ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, jos työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla; tarvittaessa useampi kutsu yhdistettynä samaan liitteeseen. Suosituskirjeitä ei saa liittää hakemukseen.

Katso konsortiohakemuksen tarkemmat ohjeet verkkosivuilta kohdassa Konsortiohakemuksen ohjeet.

Päivitetty syyskuun haun 2017 mukaan

Viimeksi muokattu 1.11.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »