SV EN

Eettiset näkökohdat ja rahoituksen haku

Akatemia ottaa eettiset kysymykset huomioon tehdessään rahoituspäätöksiä. Eettiset kysymykset huomioidaan hakemusten tieteellisessä arvioinnissa. Jos asiantuntija havaitsee ongelmia eettisissä asioissa, pyydetään hakijalta kirjallinen lisäselvitys.

Eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa. Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää lisäksi tutkimuslupaa tai eettisen toimikunnan lausuntoa, luvat tai niiden hakeminen on selostettava tutkimussuunnitelmassa.

Hakija:

  • vastaa kyllä tai ei sähköisen asioinnin hakemuksen kohdassa: ”Vaatiiko tutkimushankkeen toteutus eettisen toimikunnan lausuntoa tai koe-eläinlupaa tai vastaavaa lausuntoa tai lupaa?”
  • selvittää aina tutkimussuunnitelman kohdassa 5. Eettiset kysymykset hankkeen tutkimuseettiset seikat.
  • yksilöi tarvittaessa tutkimusluvan tai eettisen toimikunnan lausunnon.  Jos tarvittavaa lausuntoa tai lupaa ei ole, hakija selvittää milloin ja mistä se haetaan. Lupaa voi hakea hakemuksen jättämisen jälkeen. 
  • liittää hakemukseen skannattuna olemassa olevan eettisen toimikunnan lausunnon tai koe-eläinluvan (Akatemian suositus).
  • varautuu pyydettäessä esittämään kopion lausunnosta tai luvasta.
  • sitoutuu noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (HTK-ohje), hyvää tieteellistä käytäntöä ja lainsäädäntöä hakemuksen jättäessään.

Suorituspaikka:

  • sitoutuu noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (HTK-ohje), hyvää tieteellistä käytäntöä ja lainsäädäntöä.
  • sitoutuu myös valvomaan, että tutkimushankkeessa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä koskevia ja eettisiä säännöksiä ja määräyksiä sekä suosituksia ja että tarvittavat luvat on saatu.
Viimeksi muokattu 19.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »