SV EN

Konsortiohakemuksen ohjeet

*Ohjeet täydentyvät elokuussa ja ovat valmiit viimeistään haun avautuessa 10.9.2018. Tarkista verkkosivulta ajantasaiset ohjeet.*

__________________________________________________________________________________________

Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä kooste konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) hauissa noudatetaan tästä ohjeesta poikkeavaa menettelyä, joka on kuvattu STN:n hakuilmoituksessa.

Hankeyhteistyö vai konsortio?

Akatemian yhteishankehauissa (joita Akatemia järjestää muiden tutkimusrahoittajien kanssa) tutkijat ja tutkimusryhmät tekevät hankeyhteistyötä. Yhteistyön osapuolet (hankkeiden johtajat) hakevat rahoitusta kukin omalla hakemuksellaan omalle hankkeelleen yhteishankehakuun osallistuvilta suomalaisilta tai ulkomaisilta rahoittajilta niiden ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimushankkeiden yhteistyö kuvataan kunkin hakemuksen tutkimussuunnitelmassa.

Konsortio on eri suorituspaikoissa tai laitoksilla toimiva tutkimushankkeiden yhteenliittymä ja määräaikainen osahankkeiden kokonaisuus. Konsortiolla on yhteinen tutkimussuunnitelma, jota se toteuttaa suunnitelmallisessa yhteistyössä. Yhteistyöllä pyritään tavanomaista hankeyhteistyötä mittavampaan lisäarvoon, joka on perusteltava hakemuksessa. Jokainen konsortion osahanke hakee rahoitusta Akatemialta tutkimussuunnitelman toteuttamiseen osana konsortion yhteistä hakemusta.

Konsortiota voi harkita esimerkiksi akatemiahanke- tai akatemiaohjelmahauissa. Joissakin hauissa (esimerkiksi jotkut akatemiaohjelmahaut) hyväksytään vain konsortiohakemuksia. Tästä mainitaan niiden hakuilmoituksissa. Henkilökohtaista tutkijatehtävän rahoitusta ei voi hakea konsortiona.

Konsortion osahankkeiden vastuullisia johtajia koskevat samat hakuehdot kuin muitakin hakijoita. Konsortiohakemus arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.

Konsortiohakemuksen vaiheet ja toimijoiden tehtävät

  • Konsortiohakemuksen vaiheet ja toimijoiden tehtävät on kuvattu kuviossa liitteellä.

Viimeksi muokattu 27.6.2018
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »