SV EN

Liikkuvuusedellytys akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihaussa, usein kysytyt kysymykset

Tutkijatehtävän hakijalta edellytetään tohtorintutkinnon jälkeistä liikkuvuutta

Tutkijoiden itsenäistymisen kannalta kokemus monenlaisista tutkimusympäristöistä on erittäin tärkeää. Työskentely erilaisissa tutkimusryhmissä tai muissa tutkimusta lähellä olevissa tehtävissä vahvistaa tutkijan henkilökohtaista verkottumista ja lisää hänen mahdollisuuttaan sijoittua kilpailtuihin tutkimustehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkijan kannalta on myös tärkeää oppia uusia menetelmiä ja tapoja kommunikoida erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa. Monipuolinen osaaminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja edistää tieteen uudistumista, jotka tieteellisen laadun ohella ovat Suomen Akatemian strategian keskeisiä tavoitteita.

Syyskuun 2016 hausta alkaen tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan rahoitusta on haettava eri tutkimusympäristöön kuin missä hakija on työskennellyt suorittaessaan tohtorin tutkinnon. Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan sitä paikallista tutkimusyhteisöä tai -ryhmää, jossa tutkija työskentelee.

Rahoitusta voi hakea myös samaan tutkimusympäristöönmutta siinä tapauksessa edellytetään, että hakija on työskennellyt tohtorin tutkinnon jälkeen muualla vähintään kuusi kuukautta ennen hakuajan päättymistä (syksyn 2016 haun yhteydessä kuitenkin poikkeuksellisesti maaliskuun 2017 loppuun mennessä). Akatemia noudattaa tätä aikataulua nyt uusien hakukelpoisuusehtojen tullessa voimaan ensimmäistä kertaa.

Muualla tehdyksi työksi katsotaan

  • kaikki sellainen tutkimustyö, joka on tapahtunut muualla kuin missä hakijan tohtorintutkinto on suoritettu
  • muualla kuin tutkimusorganisaatiossa tehty tutkimustyötä tukeva työskentely.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

1.     Keitä uusi liikkuvuusedellytys koskee?

Jos tutkijan tehtävää haetaan uuteen tutkimusympäristöön, edellytys liikkuvuudesta toteutuu automaattisesti.

Jos tutkijan tehtävää haetaan samaan tutkimusympäristöön, jossa hakija on työskennellyt suorittaessaan tohtorin tutkinnon, tulee hakijalla olla tohtoritutkinnon jälkeen jossakin muussa tutkimusympäristössä tehtyä tutkimustyötä tai muulla sektorilla tapahtunutta tutkimustyötä tukevaa työskentelyä yhtäjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan. Vaihtoehtoisesti liikkuvuusjaksoja voi olla useampia, jolloin kahden pisimmän jakson tulee olla yhteensä vähintään kuuden kuukauden mittainen.

2.     Keitä liikkuvuusedellytys ei koske?

Liikkuvuusedellytys ei koske niitä tutkijoita, jotka hakevat rahoitusta muuhun kuin siihen tutkimusympäristöön, jossa väitöstutkimus on tehty eli jotka vaihtavat tutkimusympäristöä.

Se ei koske myöskään Akatemian muulla rahoituksella palkattavia tutkijatohtoreita (esimerkiksi akatemiahankkeissa palkattavat tutkijatohtorit). Liikkuvuusedellytys ei koske niitä, jotka ovat jo työskennelleet tohtorintutkinnon jälkeen muualla vähintään kuuden kuukauden ajan.

Liikkuvuusedellytyksestä voidaan poiketa erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa olevien yksittäisten hakijoiden kohdalla. Näitä ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen hyvin vakava sairaus, joka muodostaa merkittävän esteen liikkuvuudelle.

Näissä poikkeustilanteissa tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa yhteyttä Akatemiaan haun yhteyshenkilöön, joka on mainittu syyskuun hakuilmoituksessa.

3.     Mitä tarkoitetaan eri tutkimusympäristöllä?

Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan sitä paikallista tutkimusryhmää tai -yhteisöä, jossa tutkija työskentelee. Tutkimusympäristö sijaitsee usein yhden organisaation sisällä, mutta se voi myös ulottua eri organisaatioiden yli. Koska yhdessä suorituspaikassa (yliopisto, tutkimuslaitos) voi olla useita tutkimusympäristöjä, saman suorituspaikan sisällä on mahdollista vaihtaa tutkimusympäristöä.

4.     Mitä tarkoittaa työskentely muualla?

Ratkaisevaa on se, että mikäli tutkija jatkaa entisessä suorituspaikassaan, hänelle on kertynyt kokemusta myös aikaisemman tutkimusympäristönsä ulkopuolelta. Tämä kokemus voi olla kertynyt joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kuuden kuukauden muualla työskentely voi olla esimerkiksi työskentelyä toisessa tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa.

Se voi myös olla työskentelyä apurahalla tai muulla järjestelyllä muussa kuin siinä fyysisessä tutkimusympäristössä, johon rahoitusta nyt haetaan. Tutkijalla voi esimerkiksi olla kokemusta työskentelystä yliopistonsa rahoituksella ulkomaisessa yliopistossa. Myös tutkijakollegiumissa työskentelyn voi rinnastaa muualla työskentelyyn silloin, kun tutkijan työyhteisö on muuttunut.Muualla työskentelyn kriteeri täyttyy myös, jos tietyn yliopiston yhdessä tutkimusryhmässä työskennellyt henkilö vaihtaa kokonaan toiseen saman yliopiston ryhmään.

Sillä, kuka on rahoittanut työskentelyn kuuden kuukauden jakson aikana, ei ole merkitystä.

5.     Mitä Akatemia edellyttää niiltä, jotka hakevat tutkijan tehtävää siihen tutkimusympäristöön, jossa ovat työskennelleet väitöskirjatyön aikana?

Hakija selvittää hakemuksessaan missä muualla hän on työskennellyt tohtorintutkinnon jälkeen. Olennaista on, että hakijalla on kokemusta työskentelystä aikaisemman tutkimusympäristönsä ulkopuolella.

6.     Pitääkö hakijan olla ollut työsuhteessa siihen organisaatioon, josta hän laskee muun työkokemuksen karttuneen?

Ei tarvitse. Näin ollen esimerkiksi apurahalla työskentely voidaan laskea mukaan vaadittuun kuuden kuukauden jaksoon.

 

7.     Milloin 6 kuukauden muualla työskentely pitää olla suoritettu? Miten se osoitetaan?

Hyväksi lasketaan sellainen vähintään kuuden kuukauden työskentely, joka on suoritettu tohtorintutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen (ja hakuajan päättymiseen mennessä). Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.

Vuoden 2016 syyskuun haussa otetaan poikkeuksellisesti huomioon sellainen muualla työskentely, joka voidaan osoittaa hakuajan päättymiseen mennessä kutsulla. Kutsu liitetään hakemukseen. Hakijoiden, jotka vetoavat 29.9.2016–31.3.2017 aikana tapahtuvaan liikkuvuuteen, on täydennettävä hakemustaan liikkuvuuden todentavalla työtodistuksella viimeistään 31.3.2017, johon mennessä myös kuuden kuukauden jakson tulee olla suoritettu.

8.     Miten osa-aikainen muualla työskentely otetaan huomioon?

Osa-aikaisuus otetaan huomioon työskentelyn kestoa laskettaessa. Esimerkiksi 50 prosentin osa-aikaista muuta työtä tulee olla yhteensä 12 kuukautta.

9.     Voiko rahoitusta hakea, jos tutkija aloittaisi rahoituskautensa vierailujaksolla muussa yliopistossa mutta suorituspaikkana (rahoituksen hallinnoijana) olisi se tutkimusympäristö, jossa tutkinto on suoritettu?

Jos rahoitusta haetaan samaan tutkimusympäristöön kuin missä tutkija on työskennellyt tohtorintutkintoa tehdessään, edellytetään 31.3.2017 mennessä suoritettua työskentelyjaksoa muualla. Tulevaisuuden suunnitelmia tutkimusvierailuista ei oteta huomioon hakukelpoisuuden tarkastelussa.

 

 

Viimeksi muokattu 7.9.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »