EN

Blogeja

Pelkkä äänestäminen ei tee pätevämpiä kansalaisia   

Vaalien alla käydyssä julkisessa keskustelussa näkökulma rajoittuu helposti vain vaaleihin ja äänestämiseen, vaikka poliittista osallistumista sekä kansalaispätevyyttä pitäisi pohtia kokonaisvaltaisemmin. ”Poliittinen osallistuminen on kuin mikä tahansa muukin taito: harjoiteltavissa”, kirjoittaa tutkija Mikko Leino PALO-hankkeesta blogissaan.

 Lue lisää

 

Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää uudenlaista dialogia

Viheliäisillä ongelmilla tarkoitetaan monimutkaisia, epävarmoja, ristiriitaisia ja komplekseja ongelmia, joiden ratkaisuilla on kiire. Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja Kaisa Korhonen-Kurki esittelee blogissaan hankkeiden kehittelemiä uusia osallistumisen käytäntöjä, joiden avulla uudenlaista dialogia näiden ongelmien ratkaisemiseksi voidaan rakentaa.


Lue lisää

Professor Maija Setälä

Maija Setälä: Citizens’ Initiative Review and Finnish local politics

In February 2019, a Citizens’ Jury convened in Korsholm (Mustasaari) to deliberate on the proposed merger of the municipality with the neighboring city of Vaasa. This Citizens’ Initiative Review process was part of the SRC PALO project. Read project PI Maija Setälä's reflections on the process.

Read more

Riitta Kosonen, professori Aalto-yliopistossa

Yhteiskehittäminen on strategisen tutkimuksen ydin

Strategisen tutkimuksen konsortioiden tutkijoilla on suorainen nälkä päästä kertomaan päättäjille tutkimustuloksistaan, näkemyksistään ja niistä nousevista politiikkasuosituksista, kertoo ohjelmajohtaja Riitta Kosonen. Tältä osin strategiselle tutkimukselle asetetut tavoitteet tullaan varmasti saavuttamaan: tutkijat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan päättäjiin.

Lue lisää

Raine Mäntysalo

Raine Mäntysalo: Yhteiskehittelyllä kiinni seudullisen strategisuuden ilkeään ongelmaan

Tutkijasta tulee yhteiskehittelevän tutkimuksen kautta tutkimaansa käytäntöyhteisöön osallistuva toimija, joka osallistuu käytännön toimintaa rasittavien ongelmien ratkaisuun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää

 Winland-hankkeen logo

Miten ennakoida kokonaisturvallisuutta?

Winland-hankkeen Ira Ahokas, Matti Minkkinen ja Burkhard Auffermann ovat selvittäneet ennakointitoiminnan nykytilaa arvioimalla Suomen kokonaisturvallisuuteen sekä energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen liittyviä kansallisia ennakointiprosesseja.

Lue lisää

Mielenterveyspalvelujen ylikuormitus luo uudenlaisen hoidon tarpeen

On hyvä, että mielenterveyden ongelmiin haetaan apua. Kasvava erikoissairaanhoidon kuormitus on sen sijaan ongelma, johon kannattaa vastata tukemalla lapsia, nuoria ja vanhemmuutta varhain ja tutkitusti vaikuttavin menetelmin. APEX-hankkeen Andre Sourander kirjoittaa hankeen tavoitteista blogissaan.

Lue lisää

Laadullinen tutkimus ja poliittinen vaikuttavuus -seminaarikoontia     

Miten laadullinen tutkimus voi olla poliittisesti vaikuttavaa? Strategisen tutkimuksen vastuualueen harjoittelija Olli Tiikkainen kokoaa yhteen WeAll-hankkeen ja kolmen strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajan yhteistyössä järjestämän seminaarin keskustelua.

Lue lisää

 

SWiPE tutkii digitaalisen talouden, työn ja koulutuksen uusia muotoja

SWiPE-hankkeen Seppo Poutanen pohtii blogissaan digitaalisaation tuomia monimutkaisia haasteita, mahdollisuuksia ja uhkia.

Lue lisää

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 11.4.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »