EN

Blogeja

Riitta Kosonen, professori Aalto-yliopistossa

Yhteiskehittäminen on strategisen tutkimuksen ydin

Strategisen tutkimuksen konsortioiden tutkijoilla on suorainen nälkä päästä kertomaan päättäjille tutkimustuloksistaan, näkemyksistään ja niistä nousevista politiikkasuosituksista, kertoo ohjelmajohtaja Riitta Kosonen. Tältä osin strategiselle tutkimukselle asetetut tavoitteet tullaan varmasti saavuttamaan: tutkijat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan päättäjiin.

Lue lisää

Raine Mäntysalo

Raine Mäntysalo: Yhteiskehittelyllä kiinni seudullisen strategisuuden ilkeään ongelmaan

Tutkijasta tulee yhteiskehittelevän tutkimuksen kautta tutkimaansa käytäntöyhteisöön osallistuva toimija, joka osallistuu käytännön toimintaa rasittavien ongelmien ratkaisuun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää

 Winland-hankkeen logo

Miten ennakoida kokonaisturvallisuutta?

Winland-hankkeen Ira Ahokas, Matti Minkkinen ja Burkhard Auffermann ovat selvittäneet ennakointitoiminnan nykytilaa arvioimalla Suomen kokonaisturvallisuuteen sekä energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen liittyviä kansallisia ennakointiprosesseja.

Lue lisää

Mielenterveyspalvelujen ylikuormitus luo uudenlaisen hoidon tarpeen

On hyvä, että mielenterveyden ongelmiin haetaan apua. Kasvava erikoissairaanhoidon kuormitus on sen sijaan ongelma, johon kannattaa vastata tukemalla lapsia, nuoria ja vanhemmuutta varhain ja tutkitusti vaikuttavin menetelmin. APEX-hankkeen Andre Sourander kirjoittaa hankeen tavoitteista blogissaan.

Lue lisää

Laadullinen tutkimus ja poliittinen vaikuttavuus -seminaarikoontia     

Miten laadullinen tutkimus voi olla poliittisesti vaikuttavaa? Strategisen tutkimuksen vastuualueen harjoittelija Olli Tiikkainen kokoaa yhteen WeAll-hankkeen ja kolmen strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajan yhteistyössä järjestämän seminaarin keskustelua.

Lue lisää

 

SWiPE tutkii digitaalisen talouden, työn ja koulutuksen uusia muotoja

SWiPE-hankkeen Seppo Poutanen pohtii blogissaan digitaalisaation tuomia monimutkaisia haasteita, mahdollisuuksia ja uhkia.

Lue lisää

DAC-hanke: Elävää kaupunkipolitiikkaa ihmisen mittakaavassa

Eri julkiset toimijat kehittelevät kaupungistumisen haasteisiin pureutuvia kaupunkiohjelmia, mutta kuinka tuoda innostunutta henkeä ja arjen mittakaavaa itse kaupunkiohjelmaan? Miten välittää innostus myös toteutukseen? Näitä kysymyksiä pohtivat DAC-hankkeen tutkijat blogissaan.

Lue lisää

James Scott: Information and Human Security

The contemporary security panorama in Europe suggests the advent of a new, hybrid era of systemic confrontation. Traditionally, effective security has involved the physical protection of persons, well-being and state integrity. Today, the strengthened link between security and information erodes the protective function of physical borders.

Lue lisää

Kuka päättää elintavoistasi?

On moneen kertaan osoitettu, että kakkostyypin diabetes, kuten monet muut krooniset sairaudet, on riskiryhmissäkin hyvin ehkäistävissä elintapoja muuttamalla. Miksi sairaus sitten lisääntyy kuin tulipalot kuumana kesänä? Miksi elintapamme suosivat sairauden puhkeamista? VTT:n tutkimusprofessori ja StopDia -hankkeen vastuututkija käsittelee aihetta blogissaan.

Lue lisää

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 8.1.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »