SV EN

Ohjelmat ja hankkeet

STN:n ohjelmissa etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tai mahdollisuuksiin

Tutkimus on ratkaisukeskeistä ja monitieteistä. Tärkeänä osana ohjelmissa on tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välinen yhteistyö. Valtioneuvosto määrittää tutkimuksen tarpeen. STN ehdottaa vuosittain teemoja valtioneuvostolle, joka päättää niistä ja teemojen painopisteistä. Tästä päätöksestä STN käynnistää ohjelmat. Yhdessä ohjelmassa rahoitetut hankkeet muodostavat temaattisen kokonaisuuden. 

 • Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (2015-2021)
  Ohjelman tavoitteena on löytää keinoja, joilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään ne inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka parhaiten edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siirtymistä kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa.

 • Tasa-arvoinen yhteiskunta (2015-2021)
  Ohjelmassa perehdytään tasa-arvoon ja sen edistämiseen. Siinä rahoitetaan tutkimusta, joka hakee ratkaisuja peruspalvelujen ja etuusjärjestelmän uudistamiseen.

 • Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot (2015-2021)
  Tutkimusohjelmassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu teknologiamurrosten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

 • Kaupungistuva yhteiskunta (2016-2019)
  Tutkimuksella lisätään tietoa kaupungistumisesta ja sen vaikutuksista kaupunkien ja alueiden väliseen vuorovaikutukseen ja alueiden elinvoimaisuuteen.

 • Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat (2016-2019)
  Ohjelmassa tehtävässä tutkimuksessa erityistä huomiota kiinnitetään ihmisten käyttäytymistä pysyvästi muuttaviin mekanismeihin, jotka hyödyntävät tieteellisessä tutkimuksessa viime vuosikymmeninä saatuja tuloksia.

 • Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat (2016-2019)
  Ohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten jo olemassa olevaa tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää koulutuksen, oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittämisessä sekä uusien osaamistarpeiden ja tulevaisuuden ammattien ennakoinnissa.
Viimeksi muokattu 20.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »