SV EN
Tiedepoliittinen toiminta

Tiedepoliittinen toiminta

Tieteelliset toimikunnat

Suomen Akatemialla on neljä tieteellistä toimikuntaa, jotka hoitavat Akatemian tehtäviä kukin omalla toimialallaan.

Valtioneuvosto määrää kunkin toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenet (enintään 10 jäsentä) kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan puheenjohtajaa ja jäseniä määrättäessä huolehditaan siitä, että toimikunnassa on monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus. Ennen toimikunnan asettamista opetusministeriö kuulee yliopistoja, valtion tutkimuslaitoksia, tutkimus- ja kehittämistyötä edustavia viranomaisia ja yhteisöjä, keskeisiä tieteellisiä seuroja ja tiedeakatemioita.

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia tutkimushankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä tieteellistä laatua. Tutkimusohjelmien pääteemat valitsee valtioneuvosto.

Tutkimusinfrastruktuurit

Suomen tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemiin kuuluvat merkittävät kansalliset tutkimusinfrastruktuurit, suomalaisten toimijoiden kumppanuudet eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa (European Strategy Forum for Research Infrastructure ESFRI), kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit, joihin Suomi on liittynyt (valtio)sopimuksin sekä paikalliset, tutkimusorganisaatioiden merkittäviksi nimeämät infrastruktuurit.

Ajanmukainen tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemi on edellytys kärkeen pyrkivälle tutkimukselle ja laadukkaalle tutkijankoulutukselle sekä kansainväliselle yhteistyölle ja maan tutkijakunnan kansainvälistymiselle. Innovaatiotoiminta ja teollisuuden uudistuminen sekä valtion tutkimuslaitosten palvelutuotanto edellyttävät laadukasta infrastruktuuria, samoin kuin tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen tutkimusyhteistyö. 

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista tai vahvistamista.

Akatemiaohjelmat

Suomen Akatemia suuntaa akatemiaohjelmilla tutkimusta ja tutkimusrahoitusta aloille, jotka uudistavat tieteellistä tutkimusta ja ennakoivat tulevia tutkimustarpeita. Ohjelmissa korostetaan monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusotetta sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Akatemian hallitus päättää akatemiaohjelmien käynnistämisestä. Vuonna 2017 Akatemia rahoittaa 9 akatemiaohjelmaa.

Akatemiaohjelma on temaattinen, tavoitteellinen ja koordinoitu tutkimushankekokonaisuus. Rahoitusaika on vähintään neljä vuotta.

Viimeksi muokattu 24.5.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »