SV EN

Media ja yhteiskunta (MediaSoc)

Yhteiskunta on medioitunut. Uudenlainen mediakyllästeisyys tuntuu niin taloudessa, politiikassa, kansalaisyhteiskunnassa kuin ihmisten arjen suhteissa. Mediasta on tullut yhtä aikaa tärkeämpi, monimutkaisempi ja yhä vaikeammin ennustettava osa kaiken yhteiskunnallisen toiminnan ja kulttuurin jäsentymisen ympäristöä.

Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelma uudistaa suomalaisen yhteiskunnan tutkimusta tuomalla yhteen eri tutkimusaloja ja lähestymistapoja ja kytkemällä ne ajankohtaiseen, yhteiskunnallisesti ratkaisevan tärkeään tematiikkaan. Ohjelman monitieteinen lähestymistapa pyrkii tunnistamaan, analysoimaan ja selittämään aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia – sekä avaamaan ratkaisujen ja yhteiskunnallisten valintojen horisontteja.

Ohjelma tuottaa monitieteisen tutkimuksen avulla tietoa, arvioita ja innovaatioita, jotka vastaavat yhteiskunnassa, poliittisessa kulttuurissa ja nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä viriäviin ajankohtaisiin kehityssuuntiin. Ohjelmassa korostetaan Akatemian eri toimikuntien edustamien tieteenalojen välistä vuoropuhelua ja pyritään edistämään eri alojen kohtaamisia muun muassa metodologioita yhdistämällä ja yhteisiä tutkimuskohteita valitsemalla, sekä verkottumalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ohjelmassa rohkaistaan hankkeita, joissa tieteidenvälisyys tai monitieteisyys toteutuu kahden tai useamman metodiikaltaan ja lähestymistavoiltaan erilaisen tieteenalueen välillä.

Haun aikataulu
Ohjelman haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyi 25.4.2018. Akatemiaan jätettiin 97 aiehakemusta määräaikaan mennessä. Varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet valitaan aiehakemusten perusteella 19.6.2018. Jatkoon valituilta pyydetään varsinaiset hakemukset Akatemian verkkoasiointiin 3.9.2018 mennessä. Rahoituspäätökset tehdään viimeistään joulukuussa 2018. Ohjelman hankkeiden rahoituskausi alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2022.

Akatemian huhtikuun 2018 hakuilmoituksen löydät täältä. Lue lisää ohjelman sisällöstä ja teemoista ohjelmamuistiosta.

Yhteystiedot

Risto Vilkko
Ohjelmapäällikkö
puh. +358 29 533 5136

Mikko Ylikangas
Ohjelmapäällikkö
puh. +358 295 33 5143

Erika Lempiäinen
Projektisihteeri
puh. +358 295 335 101

etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »