SV EN

Kupiainen Antti: Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö

Huippuyksikön tutkimusalana oli matemaattinen analyysi sekä sen sovellutukset matemaattiseen fysiikkaan ja biologiaan.

Matemaattisessa analyysissä on paraikaa käynnissä voimakas kehitys, johon liittyy aktiivinen vuorovaikutus muiden matematiikan alojen ja sovellutusten kanssa. Esimerkiksi kaikki neljä tänä vuonna jaettua Fieldsin mitalia ("matematiikan Nobelia") edustavat tällaista matematiikkaa, ja niiden aihepiirit ovat yksikössä edustettuina.

Yksikkö edustaa suomalaisen matematiikan kärkeä.

Tutkimustyön tavoitteet

Ryhmää yhdistävä tutkimusalue on dynamiikka. Tutkimuskohteita olivat dynaamiset mallit fysiikassa, biologiassa ja käytännön sovellutuksissa. Lisäksi tutkittiin niissä esiintyvien ilmiöiden, kuten kaaoksen, fraktaalien ja turbulenssin, matemaattinen teoriaa.

Päämääränä oli luoda yhteyksiä parhaan puhtaan matematiikan ja sovellutusten välille. Tämä aktivoi puhdasta matematiikkaa luomalla sille uusia haasteita ja on hyödyksi sovellutuksissa. 

Esimerkiksi eräs lääketieteellisen tomografian piiristä noussut matemaattinen ongelma inspiroi ryhmän funktioteorian tutkimusta, ja sen ratkaisulla oli käytännöllistä merkitystä. Maailmankaikkeuden galaksien jakautumiseen liittyvät kysymykset johtivat kiinnostavaan uuteen fraktaalimatematiikkaan. Turbulenssin teoreettiset tutkimukset ovat johtaneet yhteistyöhön kemiallisen teollisuuden ja paperiteollisuuden kanssa. Tilastollisen mekaniikan tutkimukset puolestaan ovat löytäneet sovellutuskohteen langattomien mobiiliverkkojen alalla.

Huippuyksikön organisaatio

Yksikköä johti akatemiaprofessori Antti Kupiainen Helsingin yliopistosta. Hän väitteli vuonna 1980 Princetonin yliopistossa USA:ssa alanaan matemaattinen fysiikka, ja toimi sitten matematiikan professorina Rutgersin yliopistossa USA:ssa. Vuodesta 1999 lähtien Kupiainen on toiminut akatemiaprofessorina. Kupiaisen tutkimukset ovat koskettaneet useaa matematiikan ja fysiikan aluetta; viime aikoina erityisesti dynamiikan ongelmia, jotka liittyvät kaaokseen ja turbulenssiin. Hänelle myönnettiin vuonna 2004 Suomen Kulttuurirahaston tunnustuspalkinto työstä "matematiikan maailmankuvan puolustamiseksi".

Huippuyksikön taustaorganisaatiot olivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot ja siihen kuului  11 senioritutkijaa ja noin 40 muuta tutkijaa ja jatko-opiskelijaa.

Viimeksi muokattu 4.10.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »