SV EN

Knuuttila Simo: Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö

Huippuyksikössä tutkittiin eettisten ja yhteiskuntafilosofisten teorioiden taustalla olevia psykologisia oletuksia filosofian historiassa antiikista valistukseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin Mielen historian huippuyksikön saavuttamia tuloksia, mutta painopiste siirtyi mielen filosofiasta etiikan ja politiikan teorioiden filosofiseen psykologiaan.

Yksikkö toimii alueella, jossa filosofian historian tutkimus on viime aikoina saavuttanut läpimurtoja ja vaikuttanut systemaattisen filosofian kehitykseen. Filosofisen psykologian tutkimus on laajentunut käsittelemään etiikkaa, yhteiskunnallisia käytäntöjä ja politiikkaa koskevien klassisten teorioiden psykologista taustaa.

Tähänastisessa tutkimuksessa ei ole tyydyttävästi selvitetty, miten tiedon, tietoisuuden, ajattelun, havaitsemisen ja tunteiden luonnetta koskevat teoriat ja yleiset uskomukset ovat vaikuttaneet eettisen ja poliittisen ajattelun kehitykseen.

Yksiköllä on valmius käsitellä filosofian pitkiä kehityslinjoja Platonista ja Aristoteleesta keskiajan latinan- ja arabiankielisen filosofian sekä renessanssin ja reformaation kautta Humeen ja Kantiin.

Tutkimustyön tavoitteet

Tutkimusryhmän yhteisenä tavoitteena oli etiikan ja yhteiskuntafilosofian psykologisen taustan historiaa käsittelevä laaja käsikirja.

Tutkimusteemoja oli kuusi: 1) ihmisen luontaisten taipumusten, tunteiden ja tapojen eettistä ja poliittista arvoa koskevat käsitykset, 2) tiedon, tahdon ja valinnan psykologian rooli etiikan ja politiikan teorioissa, 3) sukupuolisuuden psykologia, 4) ihmisen luontaista yhteisöllisyyttä koskevat klassiset ajattelutavat ja niiden mureneminen keskiajalta alkaen, 5) luonnollinen moraalilaki, ihmisoikeudet ja poliittisen individualismin synty sekä 6) onnellisuuden psykologia.

Tutkimus saattoi muuttaa kuvaa moraali- ja yhteiskuntafilosofian kehityshistoriasta.

Huippuyksikön organisaatio

Yksikköä johti akatemiaprofessori Simo Knuuttila, joka on toiminut Helsingin yliopiston teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professorina vuodesta 1982, akatemiaprofessorina vuodesta 1994 ja Mielen historian huippuyksikön johtajana vuodesta 2002. Knuuttilan tutkimusaloja ovat erityisesti antiikin ja keskiajan filosofian historia, pääteoksia Modalities in Medieval Philosophy (1993) ja Emotions in Ancient and Medieval Philosophy (2004).

Yksikkö jakautui filosofian historian aikakausijaon perusteella neljään tutkimusryhmään, joissa työskenteli yhteensä 32 tutkijaa. Mukana olivat Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, tutkijakollegium, käytännöllisen filosofian ja historian laitokset sekä Renvall-instituutti; Jyväskylän yliopistosta historian ja etnologian sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokset.

Viimeksi muokattu 16.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »