SV EN
Biotieteiden ja ympäristön tutkimus

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan toiminta

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta vastaa Suomen Akatemian tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisesta omalla tieteellisen tutkimuksen vastuualueellaan. Toimikunta edistää korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä tutkimuksen ja siitä syntyvän osaamisen hyödyntämistä. Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta uudistaa tiedettä tukemalla uusia ennakkoluulottomia, rohkeita ja mahdollisen riskin sisältämiä tutkimusideoita. 

Toimikunta aloitti kolmevuotisen kautensa vuoden 2016 alussa. Se edustaa laajasti bio- ja ympäristötieteitä. Toimikunnan toimiala on laaja ja monimuotoinen. Sen tutkimusalat ovat perustutkimuksellisia ja luovat välttämätöntä pohjaa myös lähempänä sovelluksia oleville tutkimusaloille. Tieteidenvälisyys on tyypillistä toimikunnan edustamilla tutkimusaloilla.

Bio- ja ympäristötieteellisellä tutkimuksella on keskeinen rooli kestävän kehityksen edellytysten luomisessa ja globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus realisoituu erityisesti näihin haasteisiin liittyvien tutkimuskysymysten ratkaisemisessa. Toimikunnan tavoitteena on luoda edellytykset uutta osaamis- ja tietopohjaa luovalle tutkimukselle, jolla nämä haasteet ratkaistaan.

Kaikki toimikunnan rahoitusmuodot edistävät tutkijanuraa ja sen kehittämistä. Toimikunta tukee erityisesti kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja nousujohteisia tutkijoita. Tutkijoilta edellytetään kansainvälisyyttä ja liikkuvuutta, joka omalta osaltaan edistää tieteen uudistumista. Tutustu toimikunnan rahoituskohtaisiin linjauksiin, jotka löytyvät kohdasta Rahoituspäätösten kriteerit ja linjaukset.

Toimikunta seuraa rahoittamansa tutkimuksen toteutumista ja vaikuttavuutta laatimalla selvityksiä eri rahoitusmuodosta ja tutkimusaloista sekä tapaamalla rahoittamiaan tutkijoita säännöllisesti.

Lisätietoja biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan toiminnasta

Yhteystiedot

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen vastuualueen johtaja Suomen Akatemiassa
Laura Raaska
puh. 029 533 5094
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 1.8.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »