SV EN

Kansainvälinen toiminta

Biotieteiden ja ympäristön tutkimus on luonteeltaan hyvin kansainvälistä ja toimikunta painottaakin kansainvälisen tutkimusyhteistyön tärkeyttä luontevana osana kaikkea tieteellistä toimintaa. Toimikunta rahoittaa kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja edistää suomalaisten tutkijoiden edellytyksiä osallistua tulokselliseen ja vaikuttavaan kansainväliseen tutkimukseen. Toimikunta osallistuu kansainvälisten ohjelmien valmisteluun aktiivisesti ja aloitteellisesti sekä toimii työryhmissä, ohjelmakomiteoissa sekä vastaavissa muissa elimissä.

Toimikunta vaikuttaa aktiivisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -osion tavoitteisiin ja työohjelman muotoutumiseen (erityisesti ”Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous” ja ”Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet”) pyrkien vaikuttamaan niiden sisältöön. Toimikunta osallistuu yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitteisiin, ERA-NET-ohjelmiin sekä Nordforskin ohjelmiin.

Toimikunnan kannanotto suomalaisen tutkimus- järjestelmän kansainvälisyyden ja liikkuvuuden kehittämiseksi bio- ja ympäristötieteissä (25.2.2016)

Viimeksi muokattu 8.5.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »