SV EN

Toimikuntien toimialat

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat

 • biokemia ja biofysiikka
 • ekologia (ml. ekofysiologia ja paleoekologia)
 • elintarviketieteet
 • evoluutiobiologia
 • maantiede ja aluetutkimus (ml. geoinformatiikka)
 • maataloustieteet
 • metsätieteet
 • mikrobiologia
 • perinnöllisyystiede
 • solu- ja molekyylibiologia
 • systeemibiologia, bioinformatiikka ja biolaskenta
 • ympäristön tilaan ja muutokseen liittyvä tutkimus
 • ympäristöpolitiikkaan, -talouteen ja -oikeuteen liittyvä tutkimus
 • muu biologinen ja ympäristöön liittyvä monitieteinen tutkimus

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat

 • filosofia
 • teologia
 • historiatieteet
 • arkeologia
 • kulttuurien tutkimus
 • taiteiden tutkimus
 • kielitieteet
 • oikeustiede
 • psykologia
 • logopedia
 • kasvatustieteet
 • sosiaalitieteet
 • taloustieteet
 • politiikkatieteet
 • viestintätieteet
 • muu humanistisiin tieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin liittyvä monitieteinen tutkimus

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat

 • fysiikka     
 • geotieteet (sis. avaruustutkimuksen)
 • kemia     
 • kone- ja valmistustekniikka
 • lääketieteellinen  tekniikka
 • matematiikka     
 • materiaalitiede ja -tekniikka
 • prosessitekniikka     
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä arkkitehtuuri
 • sähkötekniikka ja elektroniikka (sis. tietoliikenne- ja automaatiotekniikan)
 • tietojenkäsittelytieteet     
 • tilastotiede     
 • tähtitiede
 • edellä mainittuihin liittyvä biotekniikka ja bioinformatiikka 
 • muu luonnontieteisiin ja tekniikkaan liittyvä monitieteinen tutkimus 

Terveyden tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat

 • biolääketiede
 • eläinlääketiede
 • farmasia
 • hammaslääketiede
 • hoitotiede
 • kansanterveystiede
 • kliininen lääketiede
 • liikuntatieteet
 • ravitsemustiede
 • työ- ja ympäristöterveystieteet
 • sekä edellä mainittuihin liittyvä biofysiikka, bioinformatiikka, biokemia, mikrobiologia,      molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, solubiologia ja systeemibiologia
 • muu terveyteen liittyvä monitieteinen tutkimus
Viimeksi muokattu 16.12.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »