FI EN

Finansieringsbeslut

Finansieringsbesluten gällande de ansökningar om akademiprojekts-, akademiforskar- och forskardoktorsbidrag som inlämnats i septemberutlysningen 2018 fattas i två steg.

I det första steget får de ansökningar som fått betyget 1–4 avslag, efter forskningsrådets avvägande. Det betyder alltså att dessa sökande får besked om beslutet snabbare än tidigare. I det andra steget behandlas resten av ansökningarna. I tabellen nedan finns därför två beslutsdagar för bidragsformerna i fråga.

Utlysningarna i visas i alfabetisk ordning och efter sista ansökningsdag.

Senast ändrad 11.1.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »