FI EN

Så bedöms ansökan


Finlands Akademis finansiering beviljas i öppen konkurrens till

  • de bästa forskarna och forskargrupperna
  • de mest lovande unga forskarna.

Målet är att forskarna ska kunna genomföra vetenskapligt ambitiösa forskningsprojekt. Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är vårt mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

På ansökningar om fleråriga forskningsbidrag ber vi vanligtvis ett skriftligt utlåtande av en vetenskaplig expertpanel eller åtminstone två utomstående utlåtanden av sådana enskilda forskare som är välrenommerade vetenskapsidkare inom sina respektive områden. Den vetenskapliga panelen ger ett utlåtande på varje ansökan. Denna bedömningsprocess tillämpas inom bidragsformerna akademiprojektsbidrag, bidrag för anställning som forskardoktor, akademiprogram (andra utlysningssteget), bidrag för anställning som akademiforskare och bidrag för anställning som akademiprofessor (andra utlysningssteget).

De slutliga finansieringsbesluten fattas (utgående från den föredragandes förslag) av

  • de vetenskapliga forskningsråden
  • rådet för strategisk forskning
  • kommittén för forskningens infrastrukturer
  • sektioner.

Som föredragande fungerar oftast en vetenskapsrådgivare eller programchef vid Akademin. Besluten grundar sig främst på bedömningen av forskningsplanens och den sökandes vetenskapliga meriter, men också på övriga forskningspolitiska mål som Akademin ställt upp. Också forskningsrådens och sektionernas budgetar inverkar på antalet beviljade bidrag och finansieringssumman.

De ansökningar som vi får in behandlas och bedöms utgående från om det rör sig om en utlysning som genomförs i ett eller två steg. Till exempel akademiprojektsbidrag söks i ett steg, medan de flesta akademiprogram följer en tvåstegsprocess.

Senast ändrad 20.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »