FI EN

Bedömarnas och forskningsrådens roll


Akademin beviljar finansiering till toppforskare och -forskargrupper samt till de mest lovande unga forskarna. Vi bjuder in utomstående experter för att bedöma inlämnade forskningsplaners vetenskapliga kvalitet och innovativitet. Oftast färdigställs arbetet i paneler.

Efter att det kollegiala bedömningsarbetet är klart går forskningsplanen vidare till behandling i våra forskningsråd, som sedan fattar besluten om finansiering.

Besluten grundar sig huvudsakligen på den kollegiala bedömningen, men också forskningspolitiska aspekter tas i beaktande, t.ex.

  • främjande av jämställdhet
  • unga forskares karriärmöjligheter
  • nationell och internationell mobilitet
  • forskningens ekonomiska, miljörelaterade, samhälleliga och teknologiska effekter.

Bedömarna lägger under hela processen vikt vid eventuella vetenskapliga genombrott och de risker som dessa kan medföra.

Senast ändrad 29.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »