FI EN

Panelmötet


Bedömningspanelerna består av välrenommerade forskare – alla experter inom sina områden. Panelmedlemmarna har tillgång till alla de ansökningar som faller inom panelens verksamhetsområde, med undantag av de ansökningar där det förekommer intressekonflikter. Varje forskningsplan behandlas av minst två panelmedlemmar, som bereder ett preliminärt utlåtande.

Panelmedlemmarna får samtliga preliminära utlåtanden till sitt förfogande före eller under panelmötet. Panelen bedömer alla de ansökningar som anvisats den och bereder ett gemensamt utlåtande för varje forskningsplan. Det gemensamma utlåtandet görs med beaktande av den diskussion som förts och de preliminära utlåtandena. Akademins personal bistår vid behov panelen i skrivandet av det slutliga utlåtandet.

Senast ändrad 4.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »