FI EN

Sekretess


Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller också utlysningshandlingar och expertutlåtanden. Enligt lagen är forskningsplaner, abstrakt, progressrapporter och expertutlåtanden sekretessbelagda handlingar. Samtliga handlingar som gäller utlysningar ska således behandlas och förvaras omsorgsfullt och konfidentiellt.

En bedömare får inte lämna ut någon information om utlysningshandlingar och expertutlåtanden till utomstående och inte heller använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. I tystnadsplikten ingår informationen om att bedömaren är med om att bedöma en viss forskares forskningsplan.

Efter att utvärderingsarbetet är klart ska samtliga utlysningshandlingar och eventuella kopior förstöras eller returneras till Akademin. Tystnadsplikten fortsätter även efter att bedömningsprocessen nått sitt slut.

Expertutlåtandena ska för övrigt sekretessbeläggas, men efter att finansieringsbeslutet har fattats ska de sökande få en slutlig bedömning på sin forskningsplan. De frågor som utomstående ställer om utlysningshandlingar eller expertutlåtanden ska under alla omständigheter riktas till Akademin. 

Senast ändrad 10.11.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »