FI EN

Sekretess


Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller också utlysningshandlingar och expertutlåtanden. Enligt lagen är bl.a. planskisser, forskningsplaner, abstrakt, progressrapporter och expertutlåtanden sekretessbelagda handlingar. Samtliga handlingar som gäller utlysningar ska således behandlas och förvaras omsorgsfullt och konfidentiellt.

En bedömare får inte lämna ut någon information om utlysningshandlingar och expertutlåtanden till utomstående och inte heller använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. I tystnadsplikten ingår informationen om att bedömaren är med om att bedöma en viss forskares forskningsplan. Efter att utvärderingsarbetet är klart ska samtliga utlysningshandlingar och eventuella kopior förstöras eller returneras till Akademin. Tystnadsplikten fortsätter även efter att bedömningsprocessen nått sitt slut.

Efter att finansieringsbesluten har fattats publicerar Akademin en lista över de experter (namn, titlar och organisationer) som anlitats i bedömningen. Efter att finansieringsbeslutet har fattats får de sökande en slutlig bedömning på sin egen forskningsplan. Av den slutliga bedömningen framgår namnen på panelmedlemmarna eller de enskilda bedömarna. Namnen på de experter som gett preliminära utlåtanden finns att få på begäran.

De frågor som utomstående ställer om utlysningshandlingar eller expertutlåtanden ska under alla omständigheter riktas till Akademin.

Senast ändrad 22.12.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »