FI EN

Finansiering för forskningsinfrastrukturer (FIRI 2018)

1.3.2018
22.5.2018
Öppen

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande och stärkande av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning

Forskningens infrastrukturer är alla de instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör och stöder forskningsarbete och forskningssamarbete samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten. De kan vara belägna på en plats (centraliserad infrastruktur), men de kan också vara decentraliserade helheter eller virtuella strukturer.

Syftet med denna utlysning är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen, göra finländska forskningsmiljöer attraktivare och underlätta både nationellt och internationellt samarbete mellan universitet, forskargrupper och forskare. Ett annat mål är att dels stödja forskarutbildningen, dels stärka det vetenskapliga kunnandet och kunskapskapitalet.

Senast ändrad 1.3.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »