FI EN

RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020

Öppen
31.10.2018
Under behandling

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beviljar nationell motfinansiering till forskningsplatser på basis av sådana forskningsprojekt som har finansierats inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020 (på engelska), EU:s ramprogram för forskning och innovation.

RSF:s motfinansiering kan sökas på basis av projekt vars finansieringsbeslut fattats år 2018 eller därefter. Målet med finansieringen är att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande EU-utlysningar.

Senast ändrad 3.7.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »