FI EN

God vetenskaplig praxis


Forskningsetiska delegationen, som tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet, har i samarbete med det finländska forskarsamhället utarbetat forskningsetiska anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den. Finlands Akademi har förbundit sig till att följa dessa anvisningar.

Akademin förutsätter att akademifinansierade forskare publicerar med open access, dvs. att de gör sina forskningsresultat och forskningsdata fritt tillgängliga. Vi förutsätter att de sökande i sina forskningsplaner inkluderar en publiceringsplan och en materialhanteringsplan.

Finlands Akademis jämställdhetsplan tillämpas på de forskare som arbetar med finansiering från Akademin på akademiprofessorer och akademiforskare samt på personalen vid Akademins förvaltningsämbete. Akademins nuvarande jämställdhetsplan gäller åren 2014–2016.

Senast ändrad 17.7.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »