FI EN

Medelsanvändning


På dessa sidor finns anvisningar för de forskare och forskningsplatser som beviljats finansiering. Den forskningsfinansiering som beviljats av Finlands Akademi får användas endast för de ändamål som fastställs i finansieringsbeslutet.

Akademin beviljar bidrag för att användas för ett av den sökande lett forskningsprojekt. Bidraget får användas för att genomföra den forskningsplan som uppgetts i ansökan. Forskningen utförs vid den forskningsplats som nämnts i ansökan. Det beviljade beloppet får inte överskridas. Finansieringen är inte bindande vad gäller utgiftsslagen.

Vid användningen, utbetalningen och övervakningen av forskningsbidrag följs lagen och förordningen om statsbudgeten, lagen om offentlig upphandling, upphandlingsförordningen för staten, statsbudgeten och bestämmelserna om dess tillämpning, övriga allmänna stadganden om användning av statliga medel samt de villkor som Akademin fastslår och gällande bestämmelser vid institutionen där forskningen utförs. Om bidraget har anvisats en privaträttslig juridisk person eller kommun eller som ett personligt stipendium följs föreskrifterna i statsunderstödslagen (688/2001).

Den ansvariga ledaren och forskningsplatsen svarar för att de beviljade medlen används i enlighet med beslutet samt enligt gällande stadganden och bestämmelser.

Senast ändrad 5.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »