FI EN

Nyttiggörande av resultat, IPR-frågor

IPR är en förkortning av engelskans Intellectual Property Rights. På svenska talar man om immateriella rättigheter. Till dem räknas bl.a. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, firmanamnsrätt, skydd av integrerade kretsar och kretsmönster samt rätt till förädlade växter.

Mer information om utnyttjandet av forskningsresultat och om IPR-frågor finns i Finlands Akademis IPR-handbok för forskare.

För de forskare som arbetar i projekt finansierade av Akademin tillämpas antingen lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar eller lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor, beroende på var forskarna arbetar. För en forskare som arbetar vid en högskola tillämpas lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor, medan för forskare som arbetar bl.a. vid forskningsinstitut och företag tillämpas lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar.
 
Enligt båda lagarna är uppfinnaren skyldig att göra en uppfinningsanmälan när han eller hon har gjort en patenterbar uppfinning. Om institutionen där forskningen utförs övertar rättigheterna till uppfinningen, har uppfinnaren rätt att få en skälig ersättning för uppfinningen.

Enligt beslut av Akademins styrelse (14.11.2006) och fr.o.m. år 2007 ska de uppfinningar som görs i akademifinansierade projekt samt de uppfinningar som görs av tjänsteforskare anses ha gjorts i avtalsforskning. Beslutet gäller inte för sådana projekt som fått finansiering från tidigare utlysningar; uppfinningar som gjorts i dessa anses ha gjorts främst i öppen forskning. Närmare uppgifter om öppen och avtalsforskning, såsom de definieras i lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor, finns i Finlands Akademis IPR-handbok för forskare.  

Senast ändrad 26.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »