FI EN

Tilläggskostnadsmodellen


Den s.k. tilläggskostnadsmodellen tillämpas på finansieringen för anställning som akademiprofessor och akademiforskare samt på mobilitetsstipendier. Inom tilläggskostnadsmodellen blir den omkostnadsandel som beviljas till projekt 12,5 procent.

Forskningsplatser kan använda den beviljade omkostnadsandelen för att täcka forskningens indirekta kostnader, som uppkommer av själva forskningen och som är förknippade med arbets- och laboratorielokaler samt utrustning och tjänster (inkl. datorutrustning och telekommunikations-, telefon-, post-, kopierings- och bibliotekstjänster). Om en forskningsplats fakturerar mindre än 12,5 procent av Akademin för omkostnader kan de resterande medlen användas för att genomföra den forskningsplan som uppgetts i ansökan till Akademin, dvs. för forskningens direkta kostnader. Projektets ansvariga ledare och forskningsplatsen kommer överens sinsemellan om detta.

Senast ändrad 6.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »