FI EN

Utbetalning av finansiering

Förskott till universitet och yrkeshögskolor

Finländska universitet och yrkeshögskolor kan ansöka om förskott från Akademin. Förskottet betalas en gång och det motsvarar 10 procent av Akademins finansieringsandel. Förskottet söks och betalas ut alltid det år då forskningsprojektet inleds. För projekt som inletts i början av året kan förskott sökas under det första kvartalet senast den 20 februari och för projekt som inletts i mitten av året kan förstkott sökas under det sista kvartalet senast den 20 november. Förskott kan betalas då forskningsplatsen i finansieringsbeslutet är ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland. Minimibeloppet för förskott som Akademin betalar är 7 500 euro.

På stipendier och infrastruktursfinansiering utbetalas inte förskott.

Finansieringen betalas ut i en eller flera poster enligt när de faktiska kostnaderna infaller. Begäran om utbetalning lämnas in av forskningsplatsen, inte av enskilda forskare eller forskargrupper. Ett undantag från denna regel är ett personligt stipendium till en enskild forskare.

Akademin tar emot begäran om utbetalning i elektronisk form som nätfakturor. En begäran om utbetalning kan också göras via e-tjänsten.

Begäran om utbetalning lämnas in till Akademin för perioderna januari–april, maj–augusti och september–december. De nätfakturor som gäller begäran om utbetalning för forskningsprojekt lämnas in senast 20.5, 20.9 och 20.1 eller omedelbart följande vardag.

Akademin tar emot endast sådana nätfakturor som uppgjorts projektvis (dvs. per beslutsnummer). I detta syfte har Akademin gjort en fakturamodell i samarbete med universiteten, leverantören av nätfakturasystemet Rondo samt nätverksoperatören Itella.

En förutsättning för att fakturan godkänns är att man antingen i själva fakturan eller i en bilaga ger en separat redovisning för faktureringsperioden och hela projektet samt meddelar faktureringsgrunden för faktureringsperioden (specificering av individuella arbetsinsatser).

Primärt ska en fullständig nätfaktura med redovisning och faktureringsgrunder (specificering av individuella arbetsinsatser) lämnas in för varje enskilt projekt.

Om detta till en början inte är möjligt väljer man något av följande alternativ:

  1. Nätfakturorna inklusive redovisningar och specificeringar av individuella arbetsinsatser lämnas in via Akademins e-tjänst; detta alternativ torde lämpa sig för universitet.
  2. Man loggar in på e-tjänsten och gör en enskild, fullständig nätfaktura; detta alternativ lämpar sig för organisationer med 1–5 projekt.

Stipendier till enskilda forskare

I fråga om stipendier till enskilda forskare ska utbetalningen begäras med en skild faktura eller med Akademins blankett för begäran om utbetalning.

Senast ändrad 6.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »