FI EN

Rapportering


Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning. Information som behövs för detta kommer bl.a. från rapporter. Det är den ansvariga projektledaren eller finansieringsmottagaren som svarar för rapporteringen. Finansiering som beviljats av Akademin räknas som statsunderstöd. Statsunderstödslagen förpliktar Akademin att följa att finansieringen används för det ändamål för vilket den har beviljats.

Den officiella rapporten om medelsanvändningen bygger på de begäran om utbetalning som inlämnats till Akademin. Forskningsplatsen ska i samband med begäran om utbetalning lämna in uppgifter om projektets medelsanvändning och årsverken enligt anvisningar för utbetalning av finansiering.

De forskare som har fått finansiering från Akademin ska lämna in en forskningsrapport till Akademin efter utgången av finansieringsperioden. I vissa fall krävs också en progressrapport.

Anvisningar för rapportering

Vissa bidragsformer har egna instruktioner för rapportering:

  • Universitetens profileringsbidrag: en mellanrapport inlämnas årligen och en slutrapport inlämnas vid utgången av finansieringsperioden
  • Akademiprogram: ledningsgruppen och program chefen svarar för uppföljningen; de gör tillsammans upp en uppföljnings- och utvärderingsplan. I akademiprogram kan man förutom en forskningsrapport också förutsätta andra rapporter, t.ex. årsrapporter.
  • Spetsforskningsenheter: rapporterar om sin verksamhet årligen via Akademins e-tjänst; verksamheten följs upp också av vetenskapliga stödgrupper. Enheterna rapporterar till dessa grupper.
Senast ändrad 12.12.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »