FI EN

Anvisningar för ansökan


För att kunna göra en lyckad ansökan är det viktigt att du noga läser igenom våra anvisningar.

Kontrollera alltid ansökningstiden skilt för varje bidragsform. Bifoga bara de bilagor som begärs enligt gällande anvisningar för varje bidragsform.

Vi förutsätter att du bekantar dig med utlysningskungörelsen innan du lämnar in din ansökan. Kungörelsen ger information om vilka bidrag som kan sökas och vad vi kräver av en ansökan.

Allmänna anvisningar

Nytt i septemberutlysningen 2018

Anvisningar om forskningplanen och publikationsförteckningen *NY*

Forskningsplanens struktur har förnyats så att den bättre motsvarar de behov som uppstår vid bedömningen av ansökningarna. Fyll i din forskningsplan på en skild flik i den elektroniska ansökningsblanketten. I septemberutlysningen 2018 finns fem olika mallar för forskningsplanen beroende på vilken finansiering du söker. Forskningsplanen inlämnas inte längre på en skild bilaga. Du kan dock bereda planen som ett dokument och sedan (efter att ansökningstiden börjat) överföra den i delar till textfälten på fliken.

Också publikationsförteckningen ifylls på en skild flik i den elektroniska ansökningsblanketten:

Övriga anvisningar

Senast ändrad 7.9.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »