FI EN

Guide till ansökningsprocessen

 • Information om våra bidrag finns i den senaste utlysningskungörelsen eller på sidan Våra finansieringsmöjligheter.
 • Läs både de allmänna och de utlysningsspecifika anvisningarna i den senaste utlysningskungörelsen.
 • Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig att stödja projektet.
 • Logga in på vår e-tjänst strax efter att utlysningen öppnat och uppdatera dina personuppgifter.
 • Börja fylla i din ansökan i god tid. Du kan bereda ansökans bilagor redan innan ansökningstiden börjar och uppdatera ansökan fram till ansökningstidens utgång.
 • Bered bilagorna (t.ex. forskningsplan, meritförteckning och publikationsförteckning) enligt givna instruktioner. Bekanta dig med bedömningsblanketterna och -kriterierna. Beakta kriterierna i din ansökan. Du kan spara och uppdatera bilagorna fram till ansökningstidens utgång.
 • Du kan fylla i ansökan en del åt gången. Skriv ett intressant och beskrivande abstrakt och ange flera nyckelord (forskningsämne, -material och -metoder). Skriv också en populärvetenskaplig projektbeskrivning. Kom ihåg att spara blanketten med 60 minuters mellanrum. Du kan inte lämna in din ansökan förrän du har ifyllt alla obligatoriska uppgifter.
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Motivera alla forskningskostnader i forskningsplanen.
 • Be en kollega om respons på din ansökan och utnyttja den respons du får.
 • Lämna in ansökan innan ansökningstiden går ut. Systemet godkänner bara sådana ansökningar som innehåller alla obligatoriska uppgifter. Du kan inte redigera eller lämna in ansökan efter ansökningstidens utgång.

Du hittar svar på de flesta frågor om ansökan i utlysningstexten. Om du är osäker på något, fråga din forskningsplats eller utlysningens kontaktperson.

Information om tidtabeller för beslut finns på webben. Vi uppdaterar informationen löpande. Efter att beslutet har fattats skickar vi dig ett e-postmeddelande med en länk till e-tjänsten så att du kan se om du fått bifall eller avslag och läsa eventuella utlåtanden.

Om du har frågor till oss efter att du lämnat in ansökan och före beslutet har fattats, ring eller mejla utlysningens kontaktperson.

Senast ändrad 13.7.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »