FI EN

Guide till ansökningsprocessen


Det här är en steg-för-steg-guide för dig som söker finansiering från Akademin.

 • Läs utlysningstexten: anvisningarna för sökande samt anvisningarna och bilagorna som gäller den finansiering du tänker söka
 • Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet.
 • Logga in på e-tjänsten strax efter att ansökningstiden börjat. Uppdatera dina personuppgifter.
 • Börja fylla i din ansökan i god tid. Du kan bereda ansökans bilagor redan innan ansökningstiden börjar och uppdatera ansökan fram till ansökningstidens utgång. Du kan också testa den nya ansökningsblanketten.
 • Börja skriva forskningsplanen i god tid. Bered bilagorna (t.ex. meritförteckning och datahanteringsplan) enligt givna instruktioner. Du kan spara och uppdatera blanketten och bilagorna fram till ansökningstidens utgång.
 • Bekanta dig med bedömningsblanketterna och -kriterierna. Beakta dem då du gör din forskningsplan.
 • Du kan fylla i ansökan en del åt gången. Skriv ett intressant och beskrivande abstrakt och ange flera nyckelord (åtminstone forskningsämne, -material och -metoder). Skriv också en populärvetenskaplig projektbeskrivning. Fr.o.m. september 2018 är ifylls forskningsplanen på en skild flik. Kom ihåg att spara blanketten med 60 minuters mellanrum. Du kan inte lämna in din ansökan förrän du har ifyllt alla obligatoriska uppgifter.
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter: procenttalen för omkostnader och lönebikostnader, koefficienten för effektiv arbetstid och uppgifter om mervärdesskatten. Motivera alla forskningskostnader på fliken Finansieringsplan.
 • Be en kollega om respons på din ansökan och utnyttja den respons du får.
 • Lämna in ansökan (inkl. obligatoriska bilagor) innan ansökningstiden går ut. Systemet godkänner bara sådana ansökningar som innehåller alla obligatoriska uppgifter. Du kan inte redigera eller lämna in ansökan efter ansökningstidens utgång.

Information om tidtabeller för beslut finns på webben. Vi uppdaterar informationen löpande.

Efter att beslutet har fattats skickar vi dig ett e-postmeddelande med en länk till e-tjänsten så att du kan se om du fått bifall eller avslag och läsa eventuella utlåtanden.

Du hittar svar på de flesta frågor om ansökan och dess bilagor i utlysningstexten. Om du är osäker på något, fråga din forskningsplats eller utlysningens kontaktperson.

Om du har frågor till oss efter att du lämnat in ansökan och innan beslutet har fattats, ring eller mejla utlysningens kontaktperson.

Senast ändrad 5.7.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »