FI EN

Nytt i septemberutlysningen 2018

Denna sida uppdateras under sommaren och hösten 2018.

Kolla de uppdaterade anvisningarna på vår webbplats innan du fyller i din ansökan.

Ny struktur för forskningsråden

Från och med den 1 januari 2019 har Finlands Akademi tre forskningsråd: forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik.

Verksamheten vid forskningsrådet för biovetenskap och miljö och forskningsrådet för hälsa kommer att läggas ner den 31 december 2018. Deras efterträdare är forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vars medlemmar inleder sitt arbete den 1 januari 2019. Det nya ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö, som stöder det nya forskningsrådet, inleder sitt arbete vid Akademins förvaltningsämbete redan den 1 augusti.

Finlands Akademis beslutsgrunder presenteras i ett dokument som presenteras på vår webbplats (på finska). På webben finns också forskningsrådens kompletterande finansieringskriterier och -riktlinjer. På forskningsrådens sidor finns också information om forskningsrådens tidigare finansieringsbeslut och bedömningen.  Bekanta dig med riktlinjerna för det forskningsråd till vilket du tänker rikta din ansökan.

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö och forskningsrådet för hälsa har tillsammans utarbetat finansieringskriterier och -riktlinjer för det nya forskningsrådet. Riktlinjerna gäller septemberutlysningen 2018.

Riktad satsning på yngre generationens forskare

I statens budgetproposition för 2019 höjs Finlands Akademis understödsfullmakter till vetenskaplig forskning med 25 miljoner euro. Den extra finansieringen riktar sig särskilt till unga forskare.

Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten

Vi har förnyat forskningsplanens struktur på basis av respons från sökande och bedömare. Forskningsplanens nya struktur hjälper dig att framhäva faktorer som är av vikt vid bedömningen.

Bekanta dig också med de nya anvisningarna för meritförteckningen.

Ge fullmakt att läsa eller redigera ansökan

Vi har introducerat en funktion i e-tjänsten med vilken den sökande (dvs. forskningens ansvariga ledare) kan ge fullmakt till en eller flera personer så att de kan läsa eller redigera en oavslutad ansökan i e-tjänsten. Anvisningarna om fullmaktsfunktionen finns här.

Nya anvisningar om publikationsförteckningen

På fliken ska du ange högst tio publikationer som du anser vara de viktigaste för ditt projekt (i konsortieansökningar anges högst 20 publikationer sammanlagt). På fliken Appendices ska du dessutom bifoga en fullständig publikationsförteckning till din ansökan.

Infoturnén Ask & Apply

Tack till alla som deltog i årets Ask & Apply-turné! Presentationsmaterialet från turnén finns här. (pdf)

Senast ändrad 19.9.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »