FI EN

Anställning som akademiforskare

När du ansöker om bidrag för anställning som akademiforskare söker du egentligen Finlands Akademis finansiering för din egen lön för högst fem år.En akademiforskare följer en forskningsplan som har bedömts hålla vetenskapligt hög nivå.Hen är en forskare med mångsidiga nätverk som har möjlighet att kvalificera sig för krävande forskningsuppdrag och etablera sig som självständig forskare.

En anställning som akademiforskare erbjuder dig omfattande och mångsidiga möjligheter att bedriva självständig forskning och utveckla forskningen inom ditt eget område.Som akademiforskare uppmuntras du till internationellt forskningssamarbete och internationell och sektorsövergripande mobilitet, t.ex. så att du arbetar en del av din anställningstid utomlands.Bidrag för anställning som akademiforskare kan också sökas av sådana utländska forskare som arbetar eller kommer att arbeta i Finland.

Till arbetsuppgifterna hör dessutom handledning av lärdomsprov på eget område och undervisning i anslutning till forskningen, utan någon särskild ersättning. Handledningen och undervisningen utgör fem procent av den årliga arbetstiden.

Den sökande är en forskare. Vid ansökningstidens utgång får 3–9 år ha förflutit sedan den sökande avlagt doktorsexamen.Endast av särskilda skäl (moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet, värnplikt, civiltjänst eller långvarig sjukdom) får mer än nio år ha förflutit sedan den sökande avlagt doktorsexamen.Vi förutsätter att den sökande har bytt forskningsmiljö eller att hen har mobilitetserfarenhet efter att doktorsexamen har avlagts.

Mer information fås av de kontaktpersoner som nämns i utlysningskungörelsen eller via frågelådan Fråga och tyck till.

Senast ändrad 23.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »