FI EN

Programförslag

Nya akademiprogram

Akademin utnyttjar öppna webbenkäter för att samla in förslag om teman för nya akademiprogram. År 2017 kunde förslag inlämnades under november.

Förslagen behandlas vid gemensamma workshoppar för Akademins forskningsråd. Forskningsråden bedömer, bearbetar och bereder förslagen för att göra dem till färdiga programförslag. Det är Akademins styrelse som beslutar om att starta och finansiera nya akademiprogram.

2016 års förslag

I december 2016 öppnade Akademin en webbenkät som lockade till sig drygt 250 förslag till nya akademiprogram. Akademins forskningsråd behandlade förslagen vid en workshop den 3 februari 2017. Forskningsråden valde ut elva förslag som potentiella akademiprogram. Akademins styrelse beslutade i juni 2017 om vilka teman som blir nya akademiprogram.

Senast ändrad 18.1.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »