FI EN
Flaggskeppsprogrammet

Flaggskeppsprogrammet

Målet med Finlands Akademis flaggskeppsprogram är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i internationellt konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras.

Klustren, dvs. flaggskeppen, kombinerar högklassig forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt och samhället, tätt samarbete med näringslivet och samhället, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Flaggskeppen är högklassiga centrum som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera olika samtidiga projekt och aktiviteter. Under sin finansieringsperiod utvecklas flaggskeppen kraftigt så att de samtidigt anpassar sin egen verksamhet genom systematisk förnyelse och utvidgning.

Flaggskeppsprogrammet har en total finansieringsbudget på 50 miljoner euro: 25 miljoner för år 2018 och 25 miljoner euro för år 2019.

Finlands Akademi har valt de två första kompetensklustren som finansieras inom det nya flaggskeppsprogrammet. De två klustren är: CERES – Competence Centre for the Materials Bioeconomy: A Flagship for our Sustainable Future (Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab) och 6Genesis – 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem (Uleåborgs universitet).

  • Flaggskeppet 6Genesis är inriktat på utvecklingen av trådlös teknik och det undersöker införandet av 5G-standarden och utvecklingen av 6G-standarden. Forskarna ska stötta fram 5G-standarden till kommersialiseringsfasen med omfattande europeiska pilotprojekt som utförs med hjälp av ett testnätverk.

    De ska också utveckla grundläggande 6G-lösningar för trådlös teknik och distribuerad och smart databehandling samt för de nya tillämpningar som dessa möjliggör. Förutom kommunikationen mellan människor ska forskarna vid flaggskeppet också koncentrera sig på datakommunikationen mellan apparater, processer och ting. Därmed kan man också bidra till att skapa ett långt automatiserat, smart samhälle. I framtiden kommer detta att visa sig inom alla livsområden.

  • Flaggskeppet CERES koncentrerar sig på framtidens lösningar inom bioekonomin och materialforskningen. Flaggskeppets forskare ska ta fram nya biobaserade material bl.a. av lignincellulosa för industriell produktion med siktet inställt på den internationella marknaden.

    Dessa nya material kan utnyttjas mångsidigt inom olika livssektorer: kroppsnära material, hushållsartiklar, luft- och vattenreningssystem, följande generations katalysatorer, ultralätta transportmedel och energiutvinningssystem. Forskningen inom flaggskeppet bygger starkt på principerna för hållbar utveckling och forskarna hoppas att de lösningar som tas fram kommer att kunna främja tillväxt på ett hållbart sätt. 

Flaggskeppsfinansiering kan sökas av universitet och statliga forskningsinstitut eller ett konsortium mellan dessa aktörer. Flaggskeppen väljs på basis av hög vetenskaplig kvalitet och stort genomslag och de beviljas finansiering för åtta år.

Värdorganisationerna till flaggskeppen ska vara beredda att med en betydande och ökande satsning själva bidra till bygget av flaggskeppsklustret och stödja dess verksamhet under finansieringsperioden. Ett flaggskepps förväntas dessutom ha både nationell och internationell finansiering samt få annat stöd från exempelvis företag, den offentliga sektorn eller medborgarorganisationer. Flaggskeppkandidatens samtliga resurser och planerna på hur resurserna utvecklas ska noggrant beskrivas i ansökans forsknings- och genomslagsplan, eftersom de tas i beaktande vid bedömningen.

Senast ändrad 18.4.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »