FI EN

Nordiskt samarbete


Finlands Akademi samarbetar aktivt med forskningsfinansiärer i de nordiska länderna. Vi deltar särskilt i planeringen och förverkligandet av NordForsks verksamhet och forskningsprogram.

Dessutom deltar vi i samarbetsnämnderna för de nordiska forskningsråden. De tre nordiska samarbetsnämnderna för humaniora och samhällsvetenskap (NOS-HS), medicin (NOS-M) och naturvetenskap (NOS-N) verkar som nordiska samarbets- och sakkunnigorgan inom sina egna vetenskapsgrenar.

Finland fungerade som ordförandeland inom Nordiska ministerrådet under år 2016. Huvudteman för det finländska ordförandeskapet var vatten, natur och människor. De evenemang inom Finlands Akademis akademiprogram som hänförde sig till ordförandeskapets teman infördes i undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender för Finlands ordförandeskap. Akademin har dessutom framställt en broschyr om de akademiprogram som hänförde sig till de aktuella temana.

Mer information

Leila Häkkinen
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 033
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 14.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »