FI EN

Ylä-Herttuala, Seppo: spetsforskningsenheten för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes


Spetsforskningsenheten undersökte uppkomstmekanismerna av och den genetiska bakgrunden till hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes. Dessutom skulle enheten forska i nya kliniska behandlingsmetoder för att förebygga dessa sjukdomar. 

Hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes och den relaterade fetman är ett stort och ökande folkhälsoproblem. Enheten idkade internationellt ledande forskning på området och till dess väsentliga styrkor hörde starkt molekylärbiologiskt och genetiskt kunnande kombinerat med unikt patientmaterial och kliniska interventionsundersökningar.

Mål

Spetsforskningsenheten hade som mål att kasta ljus över mekanismerna bakom typ 2-diabetes, hjärtischemi, hjärtsvikt, fetma och åderförkalkning. Syftet var också att utveckla nya behandlingsmässiga och diagnostiska infallsvinklar i behandlingen av dessa folksjukdomar. Enheten utnyttjade de nyaste metoderna inom genteknik, genterapi och genetisk arvsmassa i kombination med patientmaterial.

Forskningsresultaten förväntades leda till mer effektiva och eventuellt helt nya behandlingsmetoder.

Organisation

Enheten leddes av akademiprofessor Seppo Ylä-Herttuala från Kuopio universitet. Enheten verkade vid Kuopio universitet och Uleåborgs universitet och kombinerade universitetens forskning i hjärt- och kärlsjukdomar. Enheten effektiverade dessutom forsknings- och utbildningssamarbetet av A. I. Virtanen-institutet och Biocenter Oulu.

Enheten hade sammanlagt 95 medarbetare, varav 38 var disputerade forskare. 

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »