FI EN

Kommittén för forskningens infrastrukturer

Kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av projekten. Kommittén sköter också andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

 • ordförande: överdirektör för forskning Riitta Maijala (Finlands Akademi)
 • vice ordförande: direktör Erja Heikkinen (Undervisnings- och kulturministeriet)

Medlemmar:

 • rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi
 • rektor Keijo Hämäläinen, Jyväskylä universitet
 • generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
 • konsultativ tjänsteman Pirjo Kutinlahti, Arbets- och näringsministeriet
 • professor Liisa Laakso, Nordic Africa Institute
 • rektor Markku Lahtinen, Arene rf, Tammerfors yrkeshögskola
 • direktör Teija Lahti-Nuuttila, Business Finland
 • professor Reko Leino, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
 • rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
 • Senior Advisor Anne-Christine Ritschkoff, VTT
 • professor Mika Rämet, Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
 • professor Hannu Savolainen, Jyväskylä universitet
 • kanslichef Päivi Sillanaukee, Social- och hälsovårdsministeriet
 • professor Lea Sistonen, Åbo Akademi

Undervisningsråd Petteri Kauppinen från Undervisnings- och kulturministeriet är stadigvarande expert i kommittén.

 

Senast ändrad 1.4.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »