FI EN

Finlands Akademi i korthet

Våra uppgifter

 • bevilja finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och förbättring av forskningens premisser på basis av öppen konkurrens
 • verka som ett expertorgan i forskningspolitiska frågor
 • främja vetenskaplig forskning och exploateringen av dess rön
 • utveckla det internationella forskningssamarbetet
 • svara för andra forskningspolitiska expertuppgifter som vi får i uppdrag

Så här går det till

 • Vi tar emot ansökningar som forskare skickar (ca 4 000 ansökningar per år).
 • Vi sammankallar internationella experter till paneler som bedömer ansökningarna.
 • Medlemmar av våra forskningsråd, rådet för strategisk forskning, kommittén för forskningens infrastrukturer eller Akademins styrelse fattar finansieringsbesluten utgående från panelernas utlåtanden.
 • Beviljandegraden inom våra viktigaste bidragsformer är 10–20 procent.
 • Vi beviljar finansiering för 3–6 år, oftast för fyra eller fem år.

Våra finansieringskriterier

 • kvalitet
 • genomslag
 • förnyelse
 • mångvetenskaplig, fenomenbaserad och internationell forskning

Fördelarna med kollegial bedömning och öppen konkurrens

 • Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) ger en bild av forskningens kvalitet i förhållande till den internationella nivån.
 • Tack vare kollegial bedömning och öppen konkurrens kan vi bevilja finansiering till de bästa forskarna och forskargrupperna.
 • Vi kan också lättare identifiera nya initiativ.

 

Vi främjar även

 • förbättring av forskningsmiljöer, särskilt forskningens infrastrukturer
 • ökad självständighet av unga forskare
 • evidensbaserad policy och evidensbaserat beslutsfattande inom olika samhällsområden
 • forskningens genomslag i samhället

Academy in Brief (2017, pdf)

Presentation slides 2018

Senast ändrad 9.5.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »